Жерүй алтын кени

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Жерүй алтын кени - Талас облусунун Талас районунда, Карой кыштагынан 26км аралыкта , деңиз деңгээлинен 3205-3710 м бийиктикте. 1969-жылы табылган. 1974-84-жылы геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлүп, запасы аныкталган. Кен аймагы кембрий – ордовикин кварцтуу диориттери, кварцтуу сиенит-диориттери, монцодиориттери, дайкалар менен жерилген рифейдин мраморлору, доломиттери, сланецтери, филитеери жана аларды жаап турган ордовиктин андезиттүү порфириттеринин туфтарынан түзүлгөн. Рудалануу линза, уя, тарам жана тарамча түрүндөгү алтындуу кварц, метасоматоздук кварцталган тектер менен байланышкан. Руда тулкуларынын чогулушу штокверктерди түзөт. Руданын негизги минералдары : уюган нак алтын, висмутин, пирит. Рудада алтындан башка күмүш висмут кездешет. Рудадагы алтындын орточо өлчөмү 6,3г/т. Алтындын запасы 74,684т.