Жоон үндүүлөр

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Тил артка карай тартылып, анын ортоңку же арткы бөлүгү жогору көтөрүлгөндө [а], [аа], [о], [оо], [у], [уу], [ы] тыбыштары жасалат. Булар жоон үндүүлөр деп аталат.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru