Мазмунга өтүү

Жуйку

Википедия дан

Жуйку - эпизоддук кейипкер. Алмамбет адилетүүлүгү менен зоболосу көтөрүлүп,жылкы тийип келип, казак элин байытып,урмат сыйга татыганын көрө албаган казак бийлери Алмамбет менен Көкчөнүн ортосуна чагым салышат. Ошол чагымчы казак бийлеринин бири катары Жуйку айтылат.

  • Манас энциклопедия. Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы. “Мурас” илимий-пропагандалык ишкер долбоору Бишкек, 1995.