Жумалиева жаныл

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Джумалиева Джаныл

Джумалиева Джаныл (1940) – доцент, психология илимдеринин  кандидаты. И.Арабаев атындагы КМУнун проф. м.а.

Кыскача ѳмүр таржымакалы

Джумалиева Джаныл 1940-жылы . Улуту – кыргыз.

1959-1964-жж.       В.В.Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык 

                                институту

1974-1977- ж.ж.    Фрунзе ш. Кыргыз илимий-изилдѳѳ педагогика институтунун 

                                аспирантурасы