Жумуртка (тамак катары)

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Себеттеги жумуртка

Жумурткалар — куштар, сойлоочулар, жерде-сууда жашоочулар, сүт эмүүчүлөр, балыктар жана башкалардын ургаачылары тууган нерсе, адамдар тарабынан миңдеген жылдардан бери желип келген.