Жумуртка (тамак катары)

Википедия дан

Жумурткалар — куштар, сойлоочулар, жерде-сууда жашоочулар, сүт эмүүчүлөр, балыктар жана башкалардын ургаачылары тууган нерсе, адамдар тарабынан миңдеген жылдардан бери желип келген.