Зухруф сүрөсү

Википедия дан

43-сүрө «Зухруф[1]»[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Сексен тогуз айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Ха, мим[2].
 • 2. Анык Китепке ант!
 • 3. Чындыгында, түшүнүүңөр үчүн аны арабча Куран кылдык.
 • 4. Албетте, ал Биздин алдыбыздагы негизги Китепте[3] бийик жана даанышман.
 • 5. Силерди чектен ашкан эл экен деп, эскертмени[4] кармап туралыбы?[5]
 • 6. Мурункуларга канчалаган пайгамбарларды жибергенбиз.
 • 7. Алар өздөрүнө келген пайгамбарды такай келеке кылышкан.
 • 8. Ошентип, алардын күчтүүрөктөрүн да жок кылдык. Мурункулардын мисалы өттү[6].
 • 9. (Эй, Мухаммед!) эгер алардан: «Асмандар менен жерди ким жаратты?» – деп сурасаң, албетте, алар: «Аларды Ызаттуу, Билүүчү (Алла) жаратты» ,– дешет.
 • 10. Алла силерге жерди бешик кылып, туура жүрүүңөр үчүн жолдорду жаратты.
 • 11. Алла асмандан өлчөмдүү жамгыр жаадырат. Аны менен өлүк жерди кулпурттук. Ошол сыйактуу (силер да) тирилтилип чыгарыласыңар.
 • 12. Алла баардык жуптарды жаратты. Силерге кемеден жана айбандардан мине турган унааларды жаратты.
 • 13. Алардын үстүнө минесиңер, анан Эгеңердин жакшылыктарын эске алып: «Муну бизге багындырып койгон Аллага – Аруулук! Анткени, биз буга жакындай да албайт элек» – дейсиңер.
 • 14. “Чындыгында, Биз Эгебизге кайтып баруучубуз.»
 • 15. (Эй, Мухаммед!) Алар[7] Аллага Анын кулдарынын бир бөлүгүн ыйгарышат[8]. Албетте, инсан – анык каршы туруучу[9].
 • 16. Же Ал жараткандарынан кыздарды өзү алып, уулдарды силерге ыйгардыбы?
 • 17. Алардын бирөөсүнө Мээримдүүгө арнаганынын[10] кабары сүйүнчүлөнсө[11], беттери карарып, аны ачуусу муунтат.
 • 18. Кооздук ичинде тарбийаланып, талашта ачыкка чыга албаган[12] бирөөнү Аллага ыйгарасыңарбы?
 • 19. Алар Алланын кулдары болгон периштелерди ургаачы кылышты. Алар эмне, алардын жаралышына күбө болушуптурбу? Алардын бул күбөлүктөрү жазылып, анан[13] суракка алынат.
 • 20. Ошондой эле алар: «Мээримдүү Алла каалаган болсо, биз аларга[14] сыйынбас элек» ,– дешет. Алардан ага тиешелүү маалыматтар жок. Алардыкы бүт (ойдон чыгарылган) жоромолдор гана.
 • 21. Же аларга мындан мурун бир китеп берип, ошого тайанып жатышабы[15]?
 • 22. Тескерисинче, алар: «Ата-баларыбызды бир жол[16] үстүндө[17] таптык. Чындыгында биз да алардын издерине түшүп[18], туура жол табабыз», – дешет.
 • 23. Ошентип, сенден[19] мурун бир айылга пайгамбар жиберсек, алардын мансаптуулары: «Ата-бабаларыбызды бир жол[20] үстүндө[21] таптык. Чындыгында биз да алардын издеринен ээрчигенбиз» ,– деди.
 • 24. (Пайгамбар): «Эгер силер ата-бабаларыңарды тапкан жолдон туурараагын алып келсем[22] дагыбы?» – деди. Алар: «Чындыгында, силер аркылуу жиберилген нерсеге каршыбыз» ,– дешти.
 • 25. Ошондо биз да алардан өч алдык. Эми жалганга чыгаруучулардын акыбети кандай болгонун көрүп ал!
 • 26. Ибрахим атасына жана элине: «Чындыгында, мен силердин сыйынган нерсеңерден баш тарттым» – деген кезди эсте.
 • 27. «Бирок Мени жараткан Алла башка[23]. Ал мени туура жолго салат…»
 • 28. Ибрахим бул сөзүн кийинки урпактарына да калтырды. Албетте, алар ушуга кайра кайтышаар.
 • 29. Ошондо аларды жана алардын ата-бабаларын Акыйкат[24] жана анык элчи келгенге чейин ырахаттандырып койдум.
 • 30. Аларга Куран келген учурда алар: «Бул – бир сыйкыр. Чындыгында биз буга каршыбыз» , – дешти.
 • 31. Алар: «Бул Куран эки калаадан[25] чоң бир адамга түшүрүлгөн болсо да…[26]» – дешти.
 • 32. Эгеңдин жакшылыгын алар бөлүп беришеби? Алардын дүйнө тиричилигиндеги ырыскысын араларында Биз бөлүштүрдүк. Кээ биринен кээ биринин даражасын көтөрдүк[27]. Эгеңдин ырайымы алардын жыйнаган нерселеринен жакшыраак.
 • 33. Эгер бардык адамдар бир элдей болгондо, албетте, Аллага каршы чыккандардын[28] үйлөрүнүн чатырын жана жогору чыга турган тепкичтерин күмүштөн кылып коймокпуз.
 • 34. үйлөрүнүн эшиктерин жана жөлөнүп олтура турган бийик отургучтарын да күмүштөн кылып коймокпуз.
 • 35. Алтынга бөлөп таштамакпыз. Булардын баары дүйнө тиричилигинин гана пайдасы[29]. А Эгеңдин алдындагы акырет (жыргалы) такыбалар үчүн.
 • 36. Эгер ким Мээримдүүнү эстөөдөн баш тартса, анда ага шайтанды жандоочу кылып койобуз, ал анын досу болуп калат[30].
 • 37. Чындыгында, шайтандар аларды жолдон тосушат. Бирок, алар өздөрүн “туура жолго багытталдык” – деп ойлошот.
 • 38. Акырет күнү[31] бизге келгенде[32]: “Аттиң! Мени менен сенин ортобуз Батыш менен Чыгыштын узактыгындай болсочу! Кандай жаман жолдошсуң!”, – дешет.
 • 39. Албетте, силерге бүгүнкү[33] өкүнүч пайда бербейт. (Анткени дүйнөдө) силер (бири-бириңерге) зулумдук кылгансыңар[34]. Андыктан, азапка да шериктеш болосуңар.
 • 40. (Эй, Мухаммед!) дүлөйлөргө сен угузуп, сокурду же анык адашкан немени туура жолго сала аласыңбы?
 • 41. Эгер сени алып кетсек, анда аларга татыктуу жазаларын беребиз.
 • 42. Же аларга убада кылынган азапты (сенин көзүңдүн тирүүсүндө келтирип), албетте, сага да көрсөтөбүз. Албетте, аларга кудуретибиз жетет!
 • 43. (Эй, Мухаммед!) Сага айан кылынганды[35] бекем тутун. Сен, чындыгында, туура жолдосуң.
 • 44. Акыйкатта, Куран сен үчүн жана сенин үммөттөрүң үчүн бир насаат. Жакында [36] суракка алынасыңар.
 • 45. Сенден мурун жиберилген элчилерибизден: Алладан башка сыйына турган кудайларды жасаган-жасабагандыгыбыз тууралуу сура.
 • 46. Ырасында, Мусаны да белгилер[37] менен Фараонго жибергенбиз. Ошондо ал аларга: “ Чындыгында, мен ааламдардын Эгесинин элчисимин”, – деди.
 • 47. Аларга кереметтерибиз менен келген кезде, алар ага күлүшкөн.
 • 48. Аларга көрсөткөн белгилер[38] бири-биринен чоң болчу. Балким кайтаар деп (тигилерди[39]) азап менен кармадык.
 • 49. (Алар Мусага): “Эй, сыйкырчы! Эгеңе сага берген убада бойунча жалбара бер. Албетте, биз туура жолдобуз” – дешти.
 • 50. Ошондо Биз алардан азапты ачкан[40] кезде, алар дароо сөздөрүнөн баш тартышты.
 • 51. Фараон өз элине: “Эй, элим! Мисирдин падышалыгы меники жана алдымдан агып турган бул дарыйалар да меники эмеспи? Көрбөйсүңөрбү?” – деп жар салды.
 • 52. “Же мен өзү бир байкуш, сөзүн (жакшылап) түшүндүрө албаган Мусадан жакшы эмесминби?”
 • 53. “Ага алтындан билериктер эмне үчүн салынбаган, же аны менен бирге периштелер эмне үчүн жолдош болуп келишпеди?”
 • 54. Ошентип (Фараон) өз элин жемеледи. Ошондо эли аны урматтап, ага баш ийди. Чындыгында, алар бузулган коом болчу.
 • 55. Алар Бизди кейиткен кезде, алардын тийиштүү жазасын берип, сууга чөктүрүп салдык.
 • 56. Аларды кийинкилер үчүн өтүп кеткен бир (тарыхый) сабак кылып койдук.
 • 57. Марйам уулу мисал келтирилгенде[41] ага элиң шаттанып күлүшөт.
 • 58. Алар: Биздин кудайларыбыз жакшыбы? Же Иса жакшыбы?” –дешти. Алардын сага муну айтуулары – жаңжал чыгаруу үчүн гана (кылынды). Анткени, алар тартышчаак эл.
 • 59. Ал – Иса – Биз ага жакшылык берген жана Исраил урпактарына мисал кылынган бир пенде гана.
 • 60. Эгер кааласак, силердин ордуңарга периште жаратат элек да, алар силерге орун басар болуп калышмак.
 • 61. Чындыгында, ал[42] – Кыйаматтын белгиси. Ошондуктан “андан шектенбестен Мени ээрчигиле. Мына ушул туура жол”, – дегин.
 • 62. Силерди шайтан туура жолдон тосуп койбосун. Анткени, ал силер үчүн анык душман.
 • 63. Иса кереметтер менен келип аларга кээ бир талаш-тартыштарды байандоо үчүн: “Мен силерге даанышмандык алып келдим. Алладан корккула. Мага баш ийгиле”, – деди.
 • 64. “Акыйкатта, Алла – менин да, силердин да Эгеңер. Ошондуктан, Ага сыйынгыла. Ушул туура жол”.
 • 65. Анткен менен топтор өз ара талашка түштү. Сыздатуучу күндүн азабынан ошондой заалымдарга азап болсун!
 • 66. Алар өздөрүнө Кыйамат күнүнүн келе жатканын өздөрү билбеген абалда, кокустан келип калуусун гана күтүп жатышабы?
 • 67. Ошол күнү такыбалардан бөлөк достор бири-бирине душман болушат.
 • 68. (Алла такыбаларга): “Эй, пенделерим! Бүгүн силерге кооптонуу жок жана кайгырбайсыңар” (дейт).
 • 69. Алар Биздин айаттарыбызга ыйман келтирип, мойун сунуучулар.
 • 70. “Бейишке киргиле. Силер да, жубайларыңар да сыйга бөлөнөсүңөр”.
 • 71. Аларды алтындан болгон табактар жана кеселер сунулуу менен айланып турулат. Анда көңүлдөр кызыга турган, көздөр кубана турган нерселер бар. Силер анда түбөлүккө каласыңар.
 • 72. Мына ушул – өзүңөрдүн амалыңар аркылуу силерге мурас кылынган Бейиш.
 • 73. Анда силер үчүн жемиштер көп. Андан жейсиңер.
 • 74. Күнөөкөрлөр[43] Тозоктун азабында түбөлүккө калышат.
 • 75. Алардын азабы жеңилдетилбейт. Алар анда (жакшылыктан) үмүт үзгөн боюнча калышат.
 • 76. Аларга (Биз) зулумдук[44] кылганыбыз жок, алар өздөрүнө зулумдук кылышты.
 • 77. “Эй, сакчы! Эгең ишибизди бүтүрсүнчү[45]” – деп, үн салышат. (Сакчы): “Чындыгында, силер (түбөлүккө) калуучусуңар” – дейт.
 • 78. (Алла аларга): “Чындыгында силерге акыйкатты жибердик. Бирок көпчүлүгүңөр чындыкты жек көрдүңөр” (дейт).
 • 79. Же алар (пайгамбарга каршы) чара колдонуштубу? Чындыгында, чара колдонууну бекемдөөчү Биз.
 • 80. Же алар өз сырларын жана жашыруун шыбырашкандарын Бизди укпайт деп ойлошобу? Жок,(андай эмес) элчилерибиз[46] жазып турушат.
 • 81. Аларга: “Эгерде Алланын баласы болсо, анда мен сыйынгандардын алды болмокмун[47]”, – дегин.
 • 82. Асмандар менен жердин Эгеси жана Арштын Эгеси – алардын[48] сыпаттаган нерселеринен аруу!
 • 83. Азырынча аларды жөн кой. Өздөрүнө убада кылынган күнгө чейин (тиричилик жыргалдарына) чумкуй беришсин, ойноп турушсун.
 • 84. Ал – (Алла) – асмандарда да Кудай, жерде да Кудай. Ал – Даанышман, Билүүчү.
 • 85. Асмандар менен жердин жана бул экөөнүн ортосундагы бийлик таандык болгонго улуктук![49]. Кыйаматтын маалыматы[50] Анын алдында. Ага кайтасыңар.
 • 86. Алардын Алладан башкага сыйынгандары шапаат кылуу укугуна ээ эмес. Бирок Акыйкатты[51] билип, күбө болгондор башка[52].
 • 87. Эгер алардан: “(Силерди) ким жаратты?” – деп сурасаң, албетте алар: “Алла” – дешет. Анан кантип жүз үйрүшөт[53]?
 • 88. (Пайгамбардын): “Оо Эгем! Булар ыйман келтирбей турган эл” –дегенин (Алла билет).
 • 89. (Азырынча) алардан жүз бур да: “Аман болгула” – деп кой. Алар жакында[54] билишет!
 • [1] Зухруф – кооздуктар
 • [2] Маанисин бир гана Алла билет
 • [3] Лавхул Махавузда
 • [4] Куранды.
 • [5] Курандагы Алланын буйруктарын силерге айтпастан, жөн койолубу?
 • [6] “Алар туралуу мурунку айаттарда сөз болду” – деген мааниде
 • [7] мушриктер
 • [8] Алар периштелерди – Алланын кыздары дешкен. Чындыгында, уул болсун, кыз болсун бардык балдар – атанын бир бөлүгү. Алар Аллага кыз да, бала да эмес. Алланын баласы да, кызы да жок жана Ал аларга муктаж да эмес!
 • [9] чыгуучу
 • [10] кыздын
 • [11] Кыздуу болгону тууралуу кабар укса
 • [12] Анткени ал өтө назик
 • [13] Кыйаматта
 • [14] периштелерге
 • [15] Ошол китепте периштелердин ургаачы экени же кудай экени тууралуу жазылыппы? Жок! Андай эмес!
 • [16] Диний жол-жобо
 • [17] Ичинде,
 • [18] Ээрчип
 • [19] Алла Таала Мухаммед (а.с.)га кайрылууда
 • [20] Диний жол-жобо
 • [21] Ичинде,
 • [22] көрсөтсөм
 • [23] Силердин буд-сөлөкөтүңөрдөй эмес.
 • [24] Куран
 • [25] Бул Куран Меккелик же Таифтик бир атактуу кишиге түшпөйбү, –деп, Мухаммед (а.с.)га ыраа көрүшпөдү. Анткени Мухаммед (а.с.) кедей болчу. Ал эми ал атактуулар: Меккелик Ал-Валид ибну Ал-Мугийра же Таифтик Урва ибну Мас-ууд Ассакафий экенин Курандын маанисин чечмелөөчүлөр айтышкан. (Тафсир Сафват Тафаасир).
 • [26] Аллага мойун сунмакпыз
 • [27] Биринен-биринин даражасын жогорураак кылып койдук
 • [28] каапырлардын
 • [29] Ушул дүйнөдө гана пайдасы тийет
 • [30] Шайтан баштаган жакка кете бере турган болуп калат
 • [31] Кыйамат күнү
 • [32] шайтанга
 • [33] Кыйамат Күнүндөгү
 • [34] Каапырлар, күнөөкөрлөр...
 • [35] Куранды
 • [36] Кыйаматта Куранга кандай мамиле жасадыңар, анын ичиндеги Алланын буйруктарын канчалык даражада аткардыңар... мына ушулар тууралуу
 • [37] кереметтер
 • [38] кереметтер
 • [39] Фараонду, жандоочуларын жана анын аскерлерин
 • [40] Алып салган
 • [41] Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммед (а.с.)га кайрылып жатат
 • [42] Иса пайгамбар
 • [43] каапырлар
 • [44] адилетсиздик
 • [45] Бизди кыйнабай өлтүрүп эле салсынчы-дейт каапырлар
 • [46] Периштелер
 • [47] Силерден мурда билмекмин жана мойунга алмакмын
 • [48] Мушриктердин, каапырлардын
 • [49] Эгер алар силерге жакшы болсо, демек, аны жакшы кылып койгон Алла Таала! Баары Анын мүлкү!
 • [50] Кыйаматтын качан болоору тууралуу Алла гана билет
 • [51] Куранды
 • [52] “Лаа илааха иллаллоох” – деп келме келтиргендер, мисалы: Иса, Узайр пайгамбарлар жана периштелер. Албетте, булар Алланын уруксаты менен момун мусулмандарга колдоо көрсөтүшөт.
 • [53] Алланын жалгыздыгын моюндарына алып туруп деле, каапырлык кыла беришет...
 • [54] Кыйамат күнү..