Исаков, Абдрасул Абдыманапович

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Абдрасул Абдыманапович Исаков (Abdrasul Isakov; 1983-ж. туулган), кыргыздын заманбап тарыхчысы, тарых илимдеринин кандидаты, тарыхчы-библиограф, котормочу. Кыргыздардын орто кылымдардагы тарыхы, бүгүнкү кыргыз-түрк мамилелери боюнча адис.

Кыскача өмүр таржымакалы[оңдоо | булагын оңдоо]

А.А.Исаков 1983-ж. Кыргызстандагы Жалал Абад шаарында туулган.
А.А.Исаков 1990-ж. № 89 В. А. Сухомлинский атындагы орто мектепке кирип, 2000-ж. аяктаган.
Ошол эле жылы ал Кыргыз-Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнө кирди.
Ал КТМУда окуган жылдары Баткен облусунда жүргүзүлгөн археологиялык экспедицияга, Гази университетинде стажировкага ж.б. иш чараларга катышты. Университетти беш жылда ийгиликтүү аяктап, 2005-ж. Түркияга магистратурага тапшырды.
Ал Түркиянын Бурса шаарында эки жыл магистратурада окуду. Магистрдик диссертацияны ийгиликтүү коргогон соң, Анкара университетинде докторантурада окуган. Ал 2014-жылы “Кыргыз-монгол мамилелери (IX–XV кк.)” –– “Kırgız-Moğol İlişkileri (IX.-XV. Yüzyıllar)” аттуу доктордук (кандидаттык) диссертациясын коргогон. 2017-жылы бул диссертацияга негизденген монография түрк тилинде (“Түрк Тарых Куруму” тарабынан) жарык көрдү.
А.А.Исаков 2014––2016-жж. “Түркиянын Үнү” радиосунда программалар даярдады.

Соңку илимий жана коомдук ишмердиги[оңдоо | булагын оңдоо]

Ал Анкарадагы кыргыз диаспорасынын иш-чараларына жигердүү катышып келүүдө. Кыргыз, орус, татар жана өзбек тилдеринен түрк тилине китеп жана макалалар которуп жарыялаган.
Азыркы учурда ал Түркияда пост-доктордук илимий иши менен алектенүүдө. Кыргыздардын башка калктар менен мамилелери, Анатолиядагы кыргыз издери, кыргыз-түрк мамилелери темаларын иликтеп келет.

Үй-бүлөсү[оңдоо | булагын оңдоо]

Үйлөнгөн. Өмүрлүк жубайы - жаш илимпоз Гүлдана Мурзакулова.

Эмгектери:[оңдоо | булагын оңдоо]

 • “Manas Destanı ve Destan’da Kırgız-Moğol İlişkileri”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. III, Sayı: 30, Ankara: Haziran 2009, s. 43- 48.
 • Манас тууль болон туульд Киргиз-Монгол ард түмнүүдийн харилцааг тусгасан нь, Залуу монголч эрдэмтдийн зуны сургууль, Согоо нуур, 2009/06, Улаанбаатар, 2009, 102- 110-р.
 • “Kırgız-Ch’ing Diplomatik İlişkileri (1750-1850)”, İstanbul İnternational Annual Conference Proceedings (On Foreign People Studying Postgraduate Education in Turkey) (24- 26 Haziran), İstanbul: Titiz Yay., 2009, s. 45- 54.
 • “Kırgızlar ve Kırgızistan Tarihi ile İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar (1910-2009)”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 9, Ankara: USAK Yay., 2010, s.101- 131
 • “Kırgızistan’daki Yer, Boy Adlarında Kadın” (Гүлдана Мурзакулова менен биргеликте), Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, c. 4, Sayı: 13, Kars: Kış 2012, s. 55-61.
 • “Türkiye ve Kırgızistan: Karşılıklı Tarih Algılamaları”, Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2012, İstanbul 2012, s. 267-279.
 • Киргизийн ургийн бичгүүд дахь монгол хэлтэн эртний овгууд, «Hssiung-nu Empire and The Study of Ancient Mongolian History» эл аралык симпозиуму, 26-30 май 2011, Уланбатор 2012. 610-617-б.
 • “Kırgızistan Üniversitelerinde Tarih Öğretiminin Bazı Sorunları”, Avrasya’da Tarih ve Dil Öğretimi Meseleleri, 15-17 Mayıs 2013, İstanbul 2013, s. 326-337.
 • “Kırgızlarda ve Moğollarda On İki Hayvanlı Takvim (V.- XV. Yüzyıllar Arası)”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, c. 3, Sayı: 6, Temmuz, Trakya 2013, s. 161-172.
 • “Kırgızlarda ve Moğollarda Cesedi Ağaca Asma Merasimi”, Türk Tarihçiliğine Katkılar. Mustafa Kafalı Armağanı, Ankara 2013, s. 57-61.
 • “Yenisey Kırgızları ile Cengiz Oğullarının Siyasi Münasebetleri (XIII. Yüzyıl)”, Sibirya Araştırmaları, 1.3 Konya 2013, s. 45-61.
 • “Kırgız-Kitan İlişkileri (IX.-XIII. Yüzyıllar)”, Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында. 2-эл аралык илимий симпозиум, 15-17 ноябрь. 2013, Бишкек 2014. 71-75-б.
 • “Kırgızlarda ve Moğollarda Ticaret (IX-XIV. Yüzyıllar)”, Кыргыз жана Карахандар каганаттары. Көөнөрбөс издер, Мурас фонду, Бишкек 2014, 97-100-б.
 • Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları (1992-2012), (Гүлдана Мурзакулова менен биргеликте) Ankara 2014, 53+58 s. (Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Yayınları).
 • Гүлдана Мурзакулова, Абдрасул Исаков. Түркияда билим алган кыргызстандык магистрант жана докторанттардын диссертациялары (1992–2012) / Редактор проф., доктор Гүлзура Жумакунова. – Анкара, 2014. – 58 бет. - КЫРГЫЗСТАН ДОСТУК ЖАНА МАДАНИЯТ КООМУ ЧЫГАРМАЛАРЫ: 1.
 • “Alıkul Osmonov Hakkında Türkiye’de Yapılan Yayınlar”, Ala Too Edebiyatı Dergisi, Sayı: 3, İstanbul: Eylül-Aralık 2015, s. 52-57.
 • “Kırgızlar ve Kırgızistan Tarihi ile İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar (2010-2014)”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl: 9, Sayı: 19, Ankara: USAK Yay., 2015, s. 145-161.
 • Түркияда “Манас” эпосу боюнча басылган эмгектердин библиографиясы (1934-2014), Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 4/4, 2015. 1451-1479-б.
 • “Doğu Türkistan’ın Kırgız Tarihindeki Yeri”, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, 2015, s. 1-9.
 • Түркиядагы карахандар тарыхы боюнча жазылган эмгектер // Кыргыз жана Каганаттары. Куттуу билим жана мамлекет. Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына арналган жыйнак. – Бишкек 2015. – 150-156-б.
 • Өмүркул Караевдин Түркиядагы басылган эмгектери жана анын эмгектеринин Түркиядагы шилтемелеринин кыскача анализи // Кыргыздын тунгуч чыгыш таануучусу, профессор Өмүркул Караевге (1930-2002) 85 жыл. Макалалар топтому. – Бишкек 2015. – 62-66-б.
 • “Bir Değer Müessesesi Olarak Aksakallık (Kırgızistan Örneği)” (Güldana Murzakulova ile birlikte), II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, 16-18 Kasım 2012, İstanbul 2015, s. 475-489.
 • “Türkiyede Eğitim Gören Kırgızistanlı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Kırgızistan-Türkiye İlişkilerini Ele Alan Tez Çalışmalarının Niteliksel Çözümlenmesi”, Güldana Murzakulova ile birlikte), I.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8 Kasım 2015, İstanbul, s. 153-159.
 • 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн Түркияда чагылдырылышы. Борбордук Азияны дүӊгүрөткөн улуттук боштондук көтөрүлүшкө 100 жыл. Бишкек 2016. 250-254-б.
 • Анадолуда кыргыз издери (жер аттарыı), (Гүлдана Мурзакулова менен биргеликте), Энесайлык данакер этнограф. Хакас элинин чыгаан этнографы, тарых илимдеринин доктору, профессор Виктор Яковлевич (Астай) Бутанаевдин 70 жылдык мааракесине арналган жыйнак. Бишкек 2016. 170-173-б.
 • “1916 Türkistan Olayları İle İlgili Türkiye’de Basılan Çalışmaların Bibliyografyası”, Ala Too Edebiyatı Dergisi, Sayı: 5, İstanbul: Nisan-Haziran 2016, s. 40-44.
 • Kırgız-Moğol İlişkileri (IX-XV. YY.), Ankara: TTK Yay., 2017, 327 s.
 • “Kırgızistan ile İznik ve Çevresinde Benzer Yer Adları”, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2013, Bursa: Uludağ Üniv. Yay., 2017, s. 231-244.
 • “Kırgızlar ve Moğolların Ortaçağlardaki Ölü Gömme Merasimlerindeki Benzerlik ve Farklılıklar”, Altay Communities, İstanbul 2017, s. 237-248.
 • “Türkiye’de Kırgızlar ve Kırgızistan İle İlgili 1910-1965 Yılları Arasında Neşredilen Çalışmalar”, Билим жана тарбия. Илимий-педагогикалык журнал. 3 (24), Бишкек 2017, s. 147-156.
 • “XIX. Yüzyılın Sonu, XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Kırgız Topraklarını Ziyaret Eden Osmanlı Vatandaşları”, Kerkük Çok Irak Değil Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan. Türk Tarihine Dair Yazılar II, Editör: Alparslan Demir, Tuba Kalkan, Eralp Erdoğan, Ankara: Gece Kitaplığı, 2017, s. 677-596.
 • Нежип Асым Языксыздын “кыргыз” термининин этимологиясы тууралуу макаласы, Dede Korkut’un İzinde 30 Yıl. Prof. Dr. Üçler Bulduk’a Armağan. Türk Tarihine Dair Yazılar, Editör: Alparslan Demir, Ankara: Gece Kitaplığı, 2017, s. 765-776.
 • “Anadolu’da Kırgızlarla İlgili Sokak İsimleri”, (Mirlanbek Nurmatov ile birlikte) Tanrı Dağlarının Anadolu’daki İlk Profesör Kızı Gülzura Cumakunova, Ankara: Bengü Yay., 2018, s. 217-228.
 • Tanrı Dağlarının Anadolu’daki İlk Profesör Kızı Gülzura Cumakunova, Editör: (Güldana Murzakulova ile birlikte), Ankara: Bengü Yay., 2018, 274 s.
 • “İsmayil Sarıbay Uulu’nun Milli Mücadele İçin Yazdığı Şiiri”, (Aida Kubatova ile birlikte) Tanrı Dağlarının Anadolu’daki İlk Profesör Kızı Gülzura Cumakunova, Ankara: Bengü Yay., 2018, s. 129-146.
 • “Kırgız Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyetinin 1992-2018 Yılları Arasındaki İlişkileri”, (Asan Ormuşevle birlikte), Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi (UKSAD), Sayı: 2 (2), 2018, s. 249-275.
 • “Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Neşredilen Türk Şair ve Yazarların Çalışmaları (1950-1991)”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. 12, Sayı: 133, Ankara: Ocak 2018, s. 75-87.
 • Бахаеддин Өгел жана анын кыргыздар боюнча пикирлери (Үчлер Булдук менен биргеликте), Энесей кыргыз каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз Муратбек Кожобековдун 60 жылдык мааракесине арналган “Кыргыз каганат тарыхы жана кыргыз таануу маселелери” аттуу эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындын материалдары, 23.11.2018, Мурас фонду, Бишкек 2018. 178-187-б.
 • “Tanrı Dağı ve Anadolu Konar-göçerlerinde Zaman Hesaplama (Benzerlik ve Farklılıklar)”, (Güldana Murzakulova ile birlikte), Yörükler Orta Asya’dan Anadolu’ya, Edit: İlhan Şahin, İstanbul: Bursa Osmangazi Belediyesi Yay., 2019, s. 75-90.

Котормолор:[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Abdıkulova, Roza, “1916 Yılı, Asya’da Beş Türk”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. III, Sayı: 30, Ankara: Haziran 2009, s. 85- 87.
 • Kayıpov, Süleyman, “Cengiz Aytmatov’un “Do Dna Do Dna” Hikayesi veya Bizim Kim Olduğumuz Hakkında”, (Өмер Күчүкмехметоглу менен биргеликте), Kardeş Kalemler Dergisi, c. III, Sayı: 30, Ankara: Haziran 2009, s. 88- 90.
 • Rahimcanov, Numan, “Buharadaki İlk Namaz” Hikayesinin Yazılış Tarihi Sanatkarlık ve Bedii Telkin”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. III, Sayı: 33, Ankara: Eylül 2009, s. 64- 67.
 • Tölömüşeva, Gülbara, “Gennadiy Bazarov’un Hayatı ve Sinema Sanatı”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. III, Sayı: 35, Ankara: Kasım 2009, s. 51- 57.
 • İsakov, Kanıbek, “Coloçu Rısbayev’in Mizah ve Hiciv Muhtevalı Fablları”, (Өмер Күчүкмехметоглу менен биргеликте), Kardeş Kalemler Dergisi, c. III, Sayı: 36, Ankara: Aralık 2009, s. 79- 81.
 • Ömürbay Uulu, Makelek, “Çin Yıllıklarında Kırgız Yazı Diliyle İlgili Bilgiler”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. III, Sayı: 36, Ankara: Aralık 2009, s. 82- 84.

Şyu, Şi Miyan, “Aytmatov’un Eserlerindeki Kadın Tipi”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. IV, Sayı: 37, Ankara: Ocak 2010, s. 60- 63.

 • Dursun, Sattor, “Gece Yolculuğu”, (Өмер Күчүкмехметоглу менен биргеликте), Kardeş Kalemler Dergisi, c. IV, Sayı: 37, Ankara: Ocak 2010, s. 41- 45.
 • Musayev, Samar, “Manas Destanı’nın İlmî Baskısı”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. IV, Sayı: 38, Ankara: Şubat 2010, s. 83- 85.
 • Muratov, Abdıkerim, “Tursunbay Adaşbayev’in Hayatı ve Sanatı”, (Өмер Күчүкмехметоглу менен биргеликте), Kardeş Kalemler Dergisi, c. IV, Sayı: 39, Ankara: Mart 2010, s. 81- 82.
 • Oles, Gonçar, “Gerçeğin ve Güzelliğin Şairi”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. IV, Sayı: 42, Ankara: Haziran 2010, s. 36.
 • Kamayeva, Lyudmila, “Halk Şairine Çiçekler”, Kardeş Kalemler Dergisi, c. IV, Sayı: 47, Ankara: Kasim 2010, s. 39-42.
 • Golubev, Gleb, Uluğ Bey, TTK Yay., Ankara 2011, 150 s.
 • Manas (Sagınbay Orozbakov Varyantı), 3 cilt, (Çev. Güldana Murzakulova, Bakıt Sagınbekov, İbrahim Türkhan, Mirlanbek Nurmatov ile birlikte) İstanbul: TDBB Yay., 2017, 3697 s.

Интернеттеги шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]