Историзмдер

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Историзмдер - азыркы тилибизде сейрек колдонулган, буюм, зат, кубулуш аттарын билдирген сөздөр.

Мис., «хан», «бек», «кор башы», «жаа», «ай балта», «тай туяк» ж.б. Историзмдин архаизмдерден айырмасы - азыркы тилибиздин лексика, системасында семантикалык эквива фразеологиялык, айрым (тике) маанилери боюнча дал келген сөздүн дал келбеген (көбүнчө өтмө) маанисине окшоштурулуп, экинчи тилдеги сөздүн да ошондой мааниге ээ болушу (мис., орусча «член» - кыргызча «мүчө») семантикалык калька болот.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Колдонулган адабият Тил энциклопедиясы / Түз.А. А. Джапанов: Оңд., толукт., кайрадан 2-бас. - Б.: Турар, 2010. -548 б. ISBN 978-9967-44-24-9