КЙРОВ СУУ САКТАГЫЧЫ

Wikipedia дан

КЙРОВ СУУ САКТАГЫЧЫ

Талас обл-ндагы Киров р-нунун аймагында.
1965-ж. курула баштап, 1975-ж. ишке киргизилген.
Суу сактагыч Талас суусунуннугунда курулган.
Негизинен сугатчылыкта пайдаланып, о. ж. ишканаларын суу менен камсыз кылат.
Суу агымын сезон боюнча жонго салып турат.
Уз. 14 км, эң жазы жери 3 км, эн терен жери 72 м, суу толгондогу аянты 28,6 км2.
Сыйымд. 550 млн м3. Талас обл-нын 142 миң га жерин, Каз-ндын айрым р-ндо- рунун 60 мин га жери сугарылат.
Плотинасынын уз 258,5 м, эң бийик жери 83,7 м.
Гидротех. курулушу татаал. Олкодогу контрфорс тибиндеги курулган тунгуч плотина.
Бири-бирине тутумдашкан 10 болуктон турат (ар биринин туу¬расы 22 м).
Суу сактагыч V формасында. Жаңы ыкмаларды колдонуп, суу сактагычты курууга катышкандарга 1982-ж. СССР мамл. сыйлыгы ыйгарылган.