КУЛДАМА СЫМАП КЕНИ

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

КУЛДАМА СЫМАП КЕНИ Ош облусунун Алай районунда. Карамык кыштагынын түштук тарабында. Алай кырка тоосунун чыгыш бөлүгүндөгү Көксуунун алабында. 1957-ж.табылып, 1958-62-ж. геол. чалгындоо жумуштары жүргүзүлгөн. Кен аймагын девон мезгилинде пайда болгон акиташ теги жана кумдук-сланецтүү чөкмө-эффузив тоотек катмарлары түзөт. Аларды диабаз дайкалары, гранит-диорит массиви жана диорит-порфир, кварцтуу порфир сыяктуу тарам түрүндөгү тоотектер жиреп чыккан.Тоо тек катмарлары түштук-батыш тарапка жантайып (60–70°) жатат. Алар тектон жаракалар менен чыгыштан батышка карай төмөндөп кетүүчү тектирче тилкеге бөлүнөт. Кен ортоңку тилкедеги акиташ теги менен анын үстүндө жаткан терриген чөкмөлөрүнүн кошулган жерине топтолгон. Руда негизинен киновардан түзүлүп, кварц-карбонат материалдары менен камдашкан акиташ-сланец брекчия- ларынын линза сымал кабатчаларында жайгашкан. Кенде 4 руда кабатчасы белгилүү. Киноварь сейрек жана чачыранды майда бүртүкчөлөр түрүндө негизинен цементте кезигет. Кээде антимонит, сейрек учурда пирит, халькопирит, гематит учурайт. Рудадагы киновардын өлчөмү 0,01–3,0%.


Колдонулган адабият: Кыргыз улуттук энциклопедиясы