Калам сүрөсү

Википедия дан
 • 68-сүрө

Калам сүрөсү[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Элүү эки айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Нуун[2]. Калемге жана анын жазгандарына ант!
 • 2. Cен[3] Алланын жакшылыгындасың[4], жинди эмессиң.
 • 3. Албетте, сага түгөнбөгөн сыйлык бар.
 • 4. Сен – улуу кулк-мүнөз ээсисиң.
 • 5. Жакында сен да көрөсүң, алар да көрүшөт:
 • 6. силердин кимиңер жинди экениңерди.
 • 7. Чындыгында, сенин Эгең ким Анын жолунан адашкандыгын Билүүчүрөөк. Ким туура жолдо экенин да Билүүчүрөөк.
 • 8. Жалганчыларга башыңды ийбе.
 • 9. Сен аларга ыктап (муйуп), айткандарына көнүп, анан алар сага ыктаганды каалашат[5].
 • 10.Ар кандай кордолгон касамкорго мойун сунба;
 • 11. ушак[6] таратып жүрүүчүлөргө (да);
 • 12. жакшылыкты тыйып, чектен ашкан күнөөкөргө (да);
 • 13. ошондой эле, орой, тексизге[7] (да);
 • 14. Анткени ал байлык жана бала-чака ээси болгон.
 • 15. Ага Биздин айаттарыбыз окулган кезде ал: [8]Байыркылардын жомогу» – деди.
 • 16. Жакында анын тумшугуна белги[9] салабыз.
 • 17. Биз бак ээлерин сынаганыбыздай, чындыгында, аларды да сынадык. Алар[10] «эртең эртелеп бактын түшүмүн жыйнайбыз» деп ант ичишкен.
 • 18. Алар: «Кудай кааласа» – деп айтышпады.
 • 19. Алар уктап жатканда, Эгең тарабынан (жиберилген) бир айлануучу бакты айланды[11]…
 • 20. Бак[12] кыйылгандай кейипке келди
 • 21. Эртең менен бири-бирин чакырышты:
 • 22. «Түшүм жыйнагыңар келсе, талааңарга (эртелеп) чыккыла!» – деп.
 • 23. Алар өз ара шыбырашып жөнөштү:
 • 24. «Бүгүн силердин үстүңөргө кедей келип калбасын!»–дешти.
 • 25. Алар таң эртең менен шайма-шай жолго чыгышты.
 • 26. Бакты көргөн кезде: «Биз, чынында, адашыппыз!» – дешти. –
 • 27. «Жок! Биз кур калдык!» (дешти)
 • 28. Алардын акылдуураагы: «Мен силерге тасбих айткыла, – деп айтпадым беле!?» – деди.
 • 29. Алар айтышты: «Аруулук – Эгебизге! Албетте, биз чындап адаштык!».
 • 30. Алар бири-бирине бет алып, [13]жемелей башташты.
 • 31. Айтышты: «Аттиң, биз чектен ашкандардан болуптурбуз.
 • 32. Балким Эгебиз бизге андан жакшыраагын алмаштырып берээр. Анткени биз Эгебизге умтулуучубуз да».
 • 33. Мына ушундай азап! Бирок, эгер алар билишсе, Акыреттин азабы андан да чоңураак.
 • 34. Чындыгында, такыбалар үчүн Эгесинин алдында жыргалдуу бактар (бар).
 • 35. Мусулмандарды күнөөкөрлөр[14] сыйактуу кылабызбы?
 • 36. (Эй, каапырлар,) силерге эмне болду? Кандайча өкүм кыласыңар?
 • 37. (Же) силер таалим ала турган китебиңер барбы?
 • 38. Ал китепте силер тандаганыңар (убада кылынганбы)?
 • 39. Же Биз менен Кыйаматка чейин келишимиңер барбы? Албетте, өзүңөр чыгарган өкүмүңөр – өзүңөргө гана!
 • 40. Алардан сура[15]: Алардын буга кимиси жооптуу?
 • 41. Же алардын шериктери бар бекен? Эгер алар чын сүйлөшсө, анда ошол шериктерин алып келишсин!
 • 42. Кыйамат Күнү, Алланын алдында алардын шыйрагы[16] ачылып, сеждеге чакырылат, ага жетпей[17] калат.
 • 43. Көздөрү корккон, өздөрү кордолгон (абалда калышат). Акыйкатта, алар сак-саламат жүргөн кезде[18], сежде кылууга чакырылган болчу.
 • 44. Ушул Сөздү[19] жалган дегендерди мага кой! Биз жакында аларды өздөрү билбеген[20] тарабынан акырындап тутабыз[21].
 • 45. Мен аларга мөөнөт беремин: Чындыгында Менин айлакерлигим абдан катуу.
 • 46. Же сен алардан акы сурап, алар оор зыйанга учурадыбы?
 • 47. Же алардын алдында жазып алчу кайып барбы?
 • 48. Эгеңдин өкүмүнө сабыр кыл да, кит ээсине[22] окшобо. Ал түйшүккө батып[23], (Мага) жалбарган.
 • 49. Эгер ага Эгеңдин ырайымы болбогондо, ал кордолгон абалда талаага ыргытылмак.
 • 50. Ошентип, аны Эгеси өзү тандап[24], жакшылардан кылды.
 • 51. Каапырлар Куранды тыңдаган кезде алар көздөрү менен атып, жыга жаздашат. Жана алар: «Ал[25] – анык жинди», – дешет.
 • 52. Бул[26] тек гана – ааламдарга эскертүү!