Камар сүрөсү

Википедия дан

54-сүрө «Камар[1]»[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Элүү беш айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Убакыт[2] жакындады да, Ай жарылды.[3]
 • 2. Алар белгини[4] көрүшүп, тескериленип: «(Бул) үзгүлүтүксүз сыйкырчылык!» – дешет.
 • 3. жалганга чыгарып, наспилерин ээрчишти. (Анткен менен) ар нерсенин өз орду бар.
 • 4. Чындыгында, аларга аларды тыйа турган кабар келген эле,
 • 5. анда жеткиликтүү даанышмандык (бар). Бул эскертүү да пайда берген жок[5].
 • 6. [6]Алардан жүз үйрү! Чакыруучу[7] бейтааныш нерсеге чакырган Күнү[8].
 • 7. Алар көздөрү[9] корккон абалда мүрзөлөрдөн жайылган чегирткелер сыйактуу болуп чыга келишет.
 • 8. Чакыруучу[10] тарапка умтулуп, каапырлар: «Бул – оор Күн!» – дешет.
 • 9. Алардан мурда да Нухтун коому жалганга[11] чыгарышкан: Пендебизди[12] «жалганчы», «жинди», – деп айтышкан жана ал тыйылып калган[13].
 • 10.Ал Эгесине: «Мен, акыйкатта, жеңилдим[14]. Жардам бер» – деп жалбарды.
 • 11.Асман эшиктерин нөшөрлөгөн жамгыр менен ачтык[15].
 • 12.Жерди жарып булактарды (чыгардык). Ошондо суулар мурда эле аныкталган[16] буйрук бойунча биригишти[17].
 • 13.Аны[18] тактайлуу жана мыктуунун үстүндө[19] алып жүрдүк.
 • 14.Биздин көз алдыбызда тыйылганга[20] сыйлык болуп сүзүп баратты[21].
 • 15.Чындыгында, Биз аны эскертүү катары[22] калтырдык. Андан сабак алуучу барбы?
 • 16.Азабым жана эскертүүм кандай болду!?
 • 17.Чындыгында Биз Куранды эске тутууну жеңил кылдык. Андан үлгү алуучу барбы?
 • 18.Аад эли[23] жалганга чыгарышты[24]. Менин азабым менен эскертүүм кандай болду!?
 • 19.Биз аларга бактысыз күндө үзгүлтүксүз, заар үндүү бороон жибердик.
 • 20.(Ал бороон) адамдарды[25] тамыры менен кошо омкорулган курма дарагынын сөңгөгүндөй кылып жулуп кетет.
 • 21.Азабым менен эскертүүм кандай болду?!
 • 22.Чындыгында Биз Куранды эске тутууну жеңил кылдык. Андан үлгү алуучу барбы?
 • 23.Самуд эли да эскертүүнү[26] четке кагышкан:
 • 24.Алар: «Арабыздагы бир адамды[27] ээрчийбизби? Андай болсо биз адашууда жана акылсыздык абалында (болобуз).
 • 25.Биздин арабыздан эскертүү[28] бир гана ага түшүрүлдүбү!? Балким ал – жалганчы, текебер» – дешти.
 • 26.Алар жакында ким жалганчы текебер экенин билишет!
 • 27.Албетте, Биз төөнү аларга сыноо үчүн жибердик[29]. Анда сен аларга байкоо салып, [30]сабыр кыл.
 • 28.Суу[31] – алардын ортосунда бөлүштүрүлүшү керектиги тууралуу кабар жеткир. Ар бир суу ичүүчү[32] өз кезегинде[33] келсин!
 • 29.Ошондо алар[34] жолдошун[35] чакырышты. Ал (болсо) кылычын алып, төөнү өлтүрдү.
 • 30.Азабым менен эскертүүм кандай болгон?!
 • 31.Биз аларга катуу добуш жибердик эле, алар чарбактын чөп-чарындай болуп сулап калышты[36].
 • 32.Чындыгында Биз Куранды эске тутууну жеңил кылдык. Андан үлгү алуучу барбы?
 • 33.Луттун эли да эскертүүнү[37] четке кагышкан.
 • 34.Биз аларга бороондуу таш жаадырдык. Бирок Луттун үйбүлөсүн эрте таңда[38] сактап калдык.
 • 35.Биз тараптан жакшылык ушул сыйактуу эле ким (Мага) шүгүр кылса, сыйлайбыз.
 • 36.Чындыгында (Лут) аларга келүүчү апаат тууралуу эскерткен болчу. Бирок эскертүүнү жалганга чыгарышты.
 • 37.Чындыгында алар[39] (Луттун) конокторун[40] бузууну[41] ниет кылды. Ошондуктан алардын көздөрүн сокур кылып салдык: (Мына эми) азабымдын жана эскертүүмдүн даамын таткыла!!!
 • 38.Таң эрте менен алар түбөлүктүү азапка кабылышты.
 • 39.(Мына эми) азабым менен эскертүүмдүн даамын таткыла!!!
 • 40.Чындыгында Биз Куранды эске тутууну жеңил кылдык. Андан үлгү алуучу барбы?
 • 41.Чындыгында фараондун үй бүлөсүнө эскертүү келди.
 • 42.Кереметтерибиздин баарысын алар (фараондор) жалганга чыгарышты. Ошондо аларды абдан катуу кармоо менен[42] кармадык.
 • 43.Тигилердин каапырларына[43] караганда силердин каапырларыңар жакшыбы, же силер үчүн китептериңерде[44] тосмо[45] барбы?
 • 44.Же алар: «Биз жеңүүчү жамаатпыз жана жеңишке[46] жетебиз», –дешеби?
 • 45.Алардын тобу кыйроого учурайт жана артын көздөй качышат.
 • 46.Жок! Анткени, Кыйамат – аларга убада кылынган (азап). Кыйамат – мындан да оор жана ачуу!
 • 47.Чындыгында, ыймансыздар адашууда жана жалындуу Отто (болушат).
 • 48.Кыйамат Күнү жүздөрү менен Тозокко ташталып: «Тозоктун даамын таткыла!» – (деп айтылат).
 • 49.Чындыгында биз баарын өлчөм менен[47] жараттык.
 • 50.Биздин буйругубуз бир көз ирмемдик сыйактуу[48].
 • 51.Чындыгында, силерге окшогондорду жок кылдык. Андан үлгү алуучу барбы?
 • 52.Алар жасаган ар нерсе китепте[49] (бар).
 • 53.Ар бир чоң жана майда иштер[50] (жазылган).
 • 54.Чындыгында такыбалар Бейиштерде жана өзөн жакаларында,
 • 55.Кудуреттүү Падышанын[51] алдындагы чыныгы орундарда (болушат).
 • [1] Камар – Ай
 • [2] Кыйамат
 • [3] Экиге бөлүндү (Айдын экиге бөлүнүшү бул – Кыйамат кайымдын башталышынын белгиси)
 • [4] Алланын кереметин көрсө
 • [5] каапырларга
 • [6] Эй Мухаммед!
 • [7] Кыйамат Күнү адамдарды суракка чакыруучу периште
 • [8] Кыйамат Күнү
 • [9] адамдар
 • [10] периште
 • [11] Кыйаматтын болоорун
 • [12] Нухту
 • [13] үгүтүн жүргүзө албай калган
 • [14] каапрылардан
 • [15] нөшөрлөтүп жамгыр төктүк
 • [16] Лавхул Махфузда жазылган
 • [17] Биригип, Улуу Топон сууга айланды
 • [18] Нухту (а.с.)
 • [19] кеменин үстүндө
 • [20] Нухка (а.с.)
 • [21] Нухтун (а.с.) кемеси
 • [22] келечек муундарга
 • [23] Худ (а.с,)дын эли
 • [24] Алланын жалгыздыгын, Кыйаматтын болорун жана Худдун пайгамбарлыгын,
 • [25] ошол шамал
 • [26] Алланын жалгыздыгы, кыйамат жана Салихтин пайгамбарлыгы тууралуу чындыкты
 • [27] «пайгамбар эмес, катардагы эле жөнөкөй бир адамды» – дешкени
 • [28] айан
 • [29] жараттык
 • [30] алардын жамандыктарына
 • [31] Самуд эли менен ошол төө бир кудуктан кезектешип суу ичиши, адамдар сууну кызганып төөнү өлтүрбөшү керектиги Алла Таала тарабынан эскертилген
 • [32] төө жана адамдар
 • [33] Кудуктан суу ичүү үчүн
 • [34] Самуд эли
 • [35] дагы бир «баатырын» чакырып
 • [36] Катуу үндөн жүрөктөрү жарылып, ар кимси турган жерлеринде дароо жан беришти
 • [37] Алланын жалгыздыгы, кыйамат жана Луттун пайгамбарлыгы тууралуу чындыкты
 • [38] Луттун үй бүлө мүчөлөрүнүн ыйман келтиргендери шаардан чыгып кетишкен соң, шаарда таш учурган катуу бороон болгон
 • [39] каапырлар
 • [40] периштелерди
 • [41] каапырлардын колуна өткөрүп берүүнү
 • [42] б.а. жаза менен жазаладык
 • [43] Мурда аталып өткөн коомдордун каапырларына
 • [44] Забурда
 • [45] амандык убада кылынганбы
 • [46] сөзсүз
 • [47] ашык-кеми жок, кынтыксыз кылып
 • [48] тездикте ишке ашат.
 • [49] Амал китебинде
 • [50] Амал китебинде
 • [51] Алланын