Категория:Кыргызстан географиясы

Wikipedia дан

Кыргызстандын географиясы боюнча негизги категория ушу.

Тез өчүрүүБул баракты тез арада өчүрүү сунушталууда.
Эгерде Сиз бул шартка макул болбосоңуз, бул калыпты өчүрүп жамаат порталына оюңузду билдириңиз.
Администраторлор: Сураныч баракты өчүрүү алдында, тандалган барактын тарыхын карап, анан гана өчүрүңүздөр.

Бул категорияда азырынча эч бир барак же файл жок.