Каф сүрөсү

Википедия дан

50-сүрө «Каф[1]»[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Кырк беш айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Каф[2]. Ыйык Куранга[3] ант!
 • 2. Аларга өздөрүнүн арасынан чыккан эскертүүчү келген кезде каапырлар: “Бул өтө таң каларлык нерсе”, – дешти.
 • 3. “Качан биз өлгөндө жана топуракка айланганда... Мындай кайра кайтуу (тирилүү) узак нерсе”, – дешти.
 • 4. Биз алардан[4] жер эмнени алып кеткендигин[5] билебиз жана Бизде баары сакталган Китеп бар.
 • 5. Бирок алар өздөрүнө чындык келгенде аны жалган дешти. Эми алар – күмөнсүрөшүүдө.
 • 6. Ырас эле алар үстүлөрүндөгү асманга карашпайбы? Биз аны кандайча куруп кооздогонубузга жана анда (асманда) эч кандай жылчык[6] жок экендигине карашпайбы?
 • 7. Биз Жерди жайып кенен кылдык жана анда тоолорду орноттук. Анан анда түрдүү кооз өсүмдүктөрдү жуп-жубу менен өстүрдүк.
 • 8. Биз буларды бардык кайтуучу пенделерибизге эскертме жана үлгү үчүн жасадык.
 • 9. Биз асмандан берекелүү жамгырды жаадырдык. Анан аны менен дарактарды жана орулуп, жыйналуучу дандарды өстүрдүк.
 • 10. Жыш мөмөлүү катарлаш өскөн, узун өскөн курма дарактарын –
 • 11. пенделерибиз ырыскылануу үчүн ... Аны[7] менен өлгөн жерди кайрадан тирилттик. Кайра чыгуу[8] да ушундай болот.
 • 12. Аларга чейин да Нухтун коому менен Кудук ээлери жана Самуд эли жалганга чыгарышты.
 • 13. Аад, фараон жана Луттун[9] туугандары (да)
 • 14. Бактын ээлери жана Тубба коому. Алардын баары пайгамбарларды жалганга чыгарышкан. Бул үчүн аларга азап болору акыйкатталды.
 • 15. Биз алгачкы жаратууга алсыздык кылыптырбызбы? Жок, бирок алар жаңы жаратуу[10] жөнүндө шектенүүдө.
 • 16. Акыйкатта Биз инсанды жараттык жана анын көңүлү азгырган нерселерди да билебиз. Биз ага күрөө (моюн) тамырынан да жакыныраакпыз.
 • 17. Оңдон жана солдон эки жазуучу[11] олтуруп жазып турат.
 • 18. Эмне сөз сүйлөсө да, анын алдында көзөмөлдөп дайар турат.
 • 19. Өлүм мастыгы чындап келет! Өлүм бул – сен андан качкан нерсе.
 • 20. Сурнай тартылып, убада кылынган күн келип жетет.
 • 21. Ошондо бардык жандар келишет. Алар менен айдоочу[12] жана күбө[13] бирге (келет).
 • 22. “Сен бейкам элең, анан Биз сенден жабууңду ачып салдык, ошентип бүгүн сенин көзүң өткүр[14] (болду)”, – делет.
 • 23. (Ошондо) анын жандоочусу[15]: “Бул – менин алдымдагы нерсе, баары дайар”, – (дейт).
 • 24. “Каапыр жана чындыкка каршы чыккан көктүн[16] бүт баарын отко ыргыткыла
 • 25. жакшылык кылууга тоскоол болгон, заалым жана шек келтиргенди...
 • 26. ал Аллага башка кудайларды[17] да шерик кылган, аны катуу азапка ыргыткыла!” (деп буйрулат).
 • 27. (Ошондо) анын жандоочусу[18]: “Оо Эгебиз! Аны мен жолдон чыгарганым жок, ал өзү терең адашты”, – дейт.
 • 28. Ал[19] айтат: “Менин алдымда тартышпагыла! Мен силерге алда качан эскерткем”.
 • 29. Менин алдымда сөз өзгөрүлбөйт жана Мен өз пенделериме адилетсиздик кылбаймын.
 • 30. Ошол Күнү Биз тозокко: “Сен толдуңбу?” – деп сурайбыз. Ал болсо: “Дагы ашыкча барбы?” – деп сурайт.
 • 31. Бейиш жакындады. Ал такыбалар үчүн алыс эмес.
 • 32. Бул ар бир кайтуучу жана сактоочуга[20] убада кылынган нерселер.
 • 33. Мээримдүүнү[21] көрбөй туруп корккон жана тобо кылуучу жүрөк менен келгендерге
 • 34. “Ага[22] тынчтык менен киргиле! Бул – түбөлүктүүлүк Күн!” (делет).
 • 35. Мында алар[23] эмнени кааласа бар. Бизде ашыкчасы[24] да бар.
 • 36. Биз алардан мурунку доордо жашап өткөн, алардан да күчтүү-кубаттууларын жок кылдык! Алар шаарларда тентип жүрүштү. Анан алар (өлүмдөн) кутула алыштыбы?
 • 37. Албетте мында[25] чын дилден берилгенге, же кулак салганга эскертме бар. Ага өзү күбө.
 • 38. Акыйкатта Биз асмандар менен жерди алты күндө жараттык. Буга Биз чарчап калган жокпуз[26].
 • 39. Алардын айткандарына сабыр кыл. Күн чыгардан жана күн батаардан мурун өз Эгеңди мактап-аруула!
 • 40. Аны түндө дагы аруула! Сежделердин[27] артынан да (аруула).
 • 41. Уккун! үн салуучу жакын эле жерден үн салган күнү.
 • 42. Ошол күнү алар үндү чындап угушат. Бул (мүрзөлөрдөн) чыгуу Күнү!
 • 43. Акыйкатта Биз тирилтебиз, өлтүрөбүз жана Бизге кайтуу бар.
 • 44. Ошол Күнү бардык жерлер жарылат жана андан шашыла чыгып келишет.[28] Бул жыйынды кылуу Биз үчүн жеңил.
 • 45. Биз алардын эмне деп жаткандарынын баарын билебиз. Алардын үстүнөн сенде бийлик жок. Андыктан убада кылынган күндөн корккондорду гана Куран менен эскерт.
 • [1] Мааниси бир Аллага гана маалым
 • [2] Мааниси бир Аллага гана маалым
 • [3] Даңктуу, даңазалуу, атактуу деген да маанини билдирет.
 • [4] Өлгөн инсандардан.
 • [5] Жан калып жер денени гана алып кетет, б. а. койнуна алат.
 • [6] Өтмө маанисинде: айып, кемтик ж. б.
 • [7] Жаан менен. 30-айат, 24-сүрөгө караңыз.
 • [8] Кыйаматта мүрзөдөн кайра тирилип чыгуу.
 • [9] Караңыз: 26:123, 2: 49-50.
 • [10] Кайра тирилтүү.
 • [11] Адамдын сооп жана күнөөлөрүн. К. 56:27.
 • [12] Периште.
 • [13] Жазып, каттап туруучу периште.
 • [14] Бул сөз каапырларга айтылат. Алар эми баарын ачык-айкын көрүп-билип түшүнүшөт.
 • [15] Периште.
 • [16] Акты чанган тоң мойун.
 • [17] Бирок Алладан башка кудай жок.
 • [18] Шайтан.
 • [19] Алла.
 • [20] Шарийатты.
 • [21] Алланы.
 • [22] Бейишке.
 • [23] Бейиштегилер.
 • [24] Мухаммед (а.с.) айткан: “Бейиште көз көрүп, кулак укпаган жана адам баласынын ойуна келбеген нерселер бар”.
 • [25] Айтылгандарда.
 • [26] Бул Бизге кыйын эмес.
 • [27] Намаздардын.
 • [28] Тирилтилген пенделер.