Кичи Каракужур, өрөөнү

Wikipedia дан

Ортоңку Нарын өрөөнүнүн күнгөй тара-бында, Кичи Каракужур (Оттук) суусунун алабында жайгашкан. Уз. 50 км. Деңиздеңг .бийикт. 2200–3000 м. Жогорку бөлүгүндө тайпак грабен өрөөнү;Акташ тоосу менен Байдулу тоосун унаралыгын да кеңдик багытта созулуп жатат (уз. 1 5 км); капталдары улам жогорулаган сайын (чы-гышка) айдөш болуп кетет; башы жапыз кайкы аркылуу Солтонсары өрөөнү (Она р-чанын алабы) менен туташат. Долон ашуусу тушта Байдулу тоосун кесип өткөн а н те-ц еденттик капчыгай (уз.5 км). Карүңкүр айылынан өтмөн өрөөн (уз. 2 0 кмге жа-кын) бир аз кеңейет (500– 600 мге чейин ). Төмөн жагында (3км аралыкта) каптал- дары тик, таманы кууш (100– 150 м) анте- цеденттик өткөөл капчыгайды пайда кы-лат. Андан төмөн (10 км аралыкта) тоо эте-гине чыгат да бир аз кеңейип (500–800 мге чейин), адырлуу тилкеге өтөт.Климаты мелүүн континенттик, январдын орт. темп-расы —12°С, июлдуку 1 1°С. Жылдык жаан-чачыны 350мм.Суулары: О ттук, Онарча ж.б.Негизинен талаа жана шалбаа- луу талаа, бадалдуу карагай токою су-б альп , альп шалбаалуу талаа чөл ланд-шафты басымдуу. Жайыт,чөп чабынды; төмөнкү бөлүгүндө арпа , тоют өсүмдүк-төрү айдалат. Өрөөндө О ттук, Казан куй-ган, Карүңкүр кыш. жайгашкан. Бишкек—Торугарт авт.жолу өтөт.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]