Корреспондент

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Корреспондент

1) башка тарап же мекеме (мекеменин эсебинен) үчүн финансылык, коммерциялык тапшырмаларды аткаруучу юридикалык же жеке жак;

2) атайын келишимдин негизинде төлөм эсептер боюнча белгилүү бир банктын тапшырмасын аткаруучу башка бир банк.

Жүргүзгөн тиешелүү операциялары үчүн банк келишими же эрежесине ылайык ал комиссиондук сыйлыгын алат. Корреспондент-банк ошол белгилүү бир өлкө аймагында же анын чегинен сырткары жерде болушу мүмкүн.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9