Кредит келишими

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Кредит келишими – банк же кредит уюму менен заёмчунун (юридикалык жактын жана жеке адамдын) ортосунда кредит алуу бча түзүлгөн келишим. Ал боюнча кредит берген жак (кредитор) келишимде каралган шарттар боюнча кандайдыр бир акча каражатын берүү, ал эми кредит алган тарап (заёмчу) өз убагында тийиштүү акча каражатын үстөгү менен кайтаруу милдеттерин алат. Кредит келишими – заём келишиминин бир түрү. Кредит келишиминин маңызын заттар эмес, акча гана түзөт. Көпчүлүк кредит берүү накталай эмес түрдө болуп, кредит мамилелеринин өзөгүн талап кылуу укуктарын аткарат. Кредит келишими ар дайым кайтарым мүнөзгө ээ. Кредиторго кредиттин акысы катары берилген сумманын проценти эсептелет. Проценттин өлчөмү келишим боюнча аныкталат да, аны төлөө келишим мөөнөтүнө көз каранды жана Кредит келишиминде сөзсүз түрдө көрсөтүлөт. Келишим жазуу түрүндө катталат. Мындай форманы колдонбоо Кредит келишимин жокко чыгарат. Көбүнчө кредит берген уюмдар зайымчыга кошулуу келишими болгон келишимдин типтүү формаларын колдонот. Кредит багытын ачканда милдеттендирүүчү банк келишим боюнча коюлган лимиттин негизинде каражатты бир нече жолу берет жана кредит берүүнүн жалпы шарттарын камтыган генералдык келишим түзүшү ыктымал.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]