Криптограф

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Эң жашыруун маалыматтарды шифрлөө үчүн Дүйнөлүк Экинчи согуш убагында колдонулган немицтердин Lorenz криптомашинасы

Криптограф (Сryptography - Криптография). Берилиштерди жана кабарларды коргоо техноложиси, чыгармачылыгы жана илими. Криптограф берилиштер үчүн жашыруундуулукту, бүтүндүктү, аныктуулукту текшерүүнү камсыз кылат. Криптографта ачык ачкычты колдонуу жолу кеңири белгилүү. Ал жолдо криптограф методу болуп эки башка ачкыч колдонулат: биринчиси берилишти шифрлөө үчүн ачык ачкыч жана экинчиси чечмелөө үчүн жабык ачкыч. Ачык ачкычты колдонгон криптографты асимметриктүү криптограф деп аташат. Бул криптограф үчүн стандарттар тобу кабыл алынган. Стандарттар RSA Data Security, Inc компаниясы тарабынан иштелип чыккан жана учурда ал өркүндөтүлүүдө. 0