Кыргызстандын гендердик энциклопедиясы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Жыйнак 2015-жылдын июнь-декабрь айларында жүзөгө ашырылган "Кыргызстандын гендердик энциклопедиясы "Пекин +20" долбоорунун жыйынтыгы боюнча аялдар, жаштар жана феминисттер уюмдарынын, ЖОЖдын окутуучуларынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү эркин энциклопедия деп саналган Википедия үчүн даярдаган макалалардан турат.

Долбоордо аялдар, жаштар жана феминисттик уюмдардын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин, жогорку окуу жайлардын окутуучуларынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрүнүн арасынан жалпы-жонунан 30 ашуун автор катышты. Аткарылган иштердин натыйжасында 34 макала жазылып, жыйнакка киргизилип, аларда Кыргызстандын акыркы 20 жылдык өнүгүү жолундагы гендердик маселелер жаатындагы саясаттар жана жасалган иштер чагылдырылат. Макалалар ПИПнын тийиштүү бөлүмдөрү-темалары боюнча бөлүштүрүлгөн.