Кыргыз сүрөт искусствосу: Энциклопедиялык окуу куралы

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search
Кыргыз сүрөт искусствосу: Энциклопедиялык окуу куралы
Автору Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору
Өлкөсү Кыргыз Республикасы
Тили кыргыз
Сериясы энциклопедиялык окуу куралы
Темасы искусство, көркөм өнөр
Жанры тармактык энциклопедия
Медианын түрү китеп

Кыргыз сүрөт искусствосу: Энциклопедиялык окуу куралы - 2004 ж. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору тарабынан чыгарылган "Энциклопедиялык окуу куралдары" сериясынын алкагында чыгарылган тармактык энциклопедиялардын бири.

"Кыргыз сүрөт искусствосу" энциклопедиялык окуу куралында байыркы доордон азыркы заманга чейинки (Антикалык искусство, Кайра жаралуу доору, Европа искусствосу, Жакынкы жана Ортоңку Чыгыш искусствосу) дүйнөлүк цивилизациянын жана анын өнүгүү жолундагы бардык мезгилдердин көркөм искусствосу кеңири баяндалган. Макалалардын көпчүлүгү сүрөт искусствосунун басып өткөн жолу, өнүгүшү, калыптаныш тарыхына арналган, ошону менен катар сүрөт ишмерлери тууралуу да кеңири маалымат берилген. Китептеги терминдер тар терминологиялык маани менен чектелбей, сүрөт искусство тарыхынын негизги бөлүмдөрү боюнча да маалымат материалдары камтыган.

Китеп кыргыз жаштарына өз эне тилинде ар кыл доорлор менен элдердин көркөм искусствосу тууралуу фундаменталдык билим берүү, дүйнөлүк көркөм маданияттын маани-маңызын, анын тарыхый иш-аракетинин мыйзам ченемдүүлүктөрүн ачып көрсөтүү жана кайталангыс көркөм мурасын окуп үйрөнүү менен келечектеги жаш адистердин көз карашын калыптандыруу максатын көздөйт.

Китеп сүрөт искусствосунун ушул тармактарында адистешкен окуучуларга, студенттерге жана жаш сүрөтчүлөргө гана эмес, жалпы эле сүрөт искусствосунун тарыхына кызыккан окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

"Кыргыз сүрөт искусствосу" энциклопедиялык окуу куралын даярдоодо негизинен "Художники Советской Киргизии" (1982), "Популярная художественная энциклопедия" (1986), 6 томдук Кыргыз Совет Энциклопедиясы, искусство таануу илимдеринин доктору Ж. Үмөталиеванын “Термины по изобразительному и декоративно-прикладному искусству” аттуу эмгеги жана М. Карыбекованын "Көркөм сүрөт өнөрү жана архитектура" терминдер сөздүгү пайдаланылган.