Кыямат сүрөсү

Википедия дан
 • 75-сүрө

Кыйамат сүрөсү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Кырк айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Кыйамат Күнүнө ант!
 • 2. Өзүн-өзү жемелеген жанга ант!
 • 3. Инсан Биз анын сөөктөрүн чогулта[1] албайт деп ойлойбу?!
 • 4. Ооба (чындыгында), Биз анын манжаларынын учунан бери өз калыбына келтирүүгө Кудуреттүүбүз.
 • 5. Балким … инсан келечекте бузукулукту дагы да кыла берүүнү каалап турабы?
 • 6. Ал: “Кыйамат Күнү качан болот?” – деп сурайт.
 • 7. Качан көздөр караңгыласа,
 • 8. Ай (түнөрүп) тутулса,
 • 9. Күн менен Ай бириктирилсе,
 • 10. Ошол күнү инсан: “Мен кутулуучу жай кайда?” – деп сурап калат.
 • 11. О, жок! Качып кутулуу жок!
 • 12. Ал Күндө Эгеңдин алдында гана (кутулуучу) жай (бар).
 • 13. Ошол Күнү инсанга ал алдына эмне дайардап, (алып) келгенинен, эмнени артына калтырып койгонунан кабар берилет.
 • 14. Инсан (ал күнү) өзүнө-өзү күбөлүккө өтөт.
 • 15. Эгер ал кечирим суроону кааласа да.
 • 16. (Эй, Мухаммед), сен тилиңди шашкалактап кыймылдатпа,
 • 17. Акыйкатта аны жыйноо жана окутуу Бизге таандык.
 • 18. Биз аны сага окуп бергенден кийин гана окууга ээрчигин.
 • 19. Андан соң (аны) түшүндүрүү Биздин иш.
 • 20. О, жок! Силер нак дүйнөнү сүйөсүңөр да,
 • 21. Акыретти артка таштап коесуңар[2]
 • 22. Кээ бир жүздөр ошол күнү албырып,
 • 23. Эгесине карашат.
 • 24. Ал күнү (бир топтун) өңдөрү тырышып-шүмүрөйөт.
 • 25. Алар өздөрүнүн омуртка-белин сындырчуу азапты күтүшөт.
 • 26. О, жок! Жан алкымга келген кезде,
 • 27. “Ким дем сала алат?” – деп айтылат[3].
 • 28. Ошондо ал айрылуу маалы келгенин сезет.
 • 29. Буттары бириктирилет[4].
 • 30. Ал күнү Эгесинин алдына (айдалып) келет.
 • 31. Ал (ыймансыз) ишенген да, намаз окуган да эмес.
 • 32. (Куранды) четке кагып, (динден) терс бурулган,
 • 33. Мактана-бой көтөрүп, үй-бүлөсүнө барган.
 • 34. Куруп кал сен, о куруп кал!
 • 35. Андан соң[5] куруп кал сен, куруп кал!
 • 36. Пенде өзүн кароосуз[6], таштап салынган деп ойлойбу?
 • 37. Урук суусунун[7] бир тамчысы эмес беле?!
 • 38. Андан соң ал уйуган кан болгон жана аны тегиздеп[8] жараткан.
 • 39. Андан[9] эркек, ургаачы кылып, жупту жараткан.
 • 40. Бул эмне[10]? (Алла) өлүктөрдү кайра тирилте албайбы?!