Мамбетов Кумушбек Бекитаевич

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Мамбетов.png

Мамбетов Кумушбек Бекитаевич  (1956) –  Айыл чарба илимдеринин кандидаты, К.И.Скрябин атындагы   Кыргыз Улуттук агрардык университетинин  Топурак таануу, агрохимия жана дыйканчылык кафедрасынын доценти.

Кыскача өмүр таржымакалы[оңдоо | булагын оңдоо]

Мамбетов Кумушбек Бекитаевич 1956 жылы Чуй областынын Сокулук районунда  туулган.  Улуту - кыргыз.   

 • 1974 жылы Сокулук районун, Чат-көл айылындагы  орто мектепти аяктаган.
 • 1979 ж. - К.И. Скрябин атындагы   Кыргыз Улуттук агрардык университетинин Агрономия бөлүмүн бүтүргөн.
 • 1979-82ж.ж. - К.И. Скрябин атындагы   Кыргыз айыл чарба институнун күндүзгү окуу бөлүмүнүн аспиранты.
 • 1983-1998ж.ж. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетиин илимий ишкери, ассистенти, улуу окутуучу, доценттин милдетин аткаруучу.
 • 1992-1998 жж. - К.И.Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институнун кесип кошунунун төрагасы
 • 1998-2012-ж.ж. – Кыргыз Республикасынын Айыл чарба кызматкерлердин кесип кошунун Борбордук комитетин төрагасы
 • 2013 ж  азыркы убакытка чейин К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетиин Топурак таануу, агрохимия жана дыйканчылык кафедрасынын доценти.
 • 1988-ж. – айыл чарба  илимдеринин кандидаты. Темасы: “Чуй өрөөнүндө боз шалбалуу  топурагында которуштуруп айдоодо  узак мөөнөттө колдонгон жер семирткичтердин  күздүк буудайдын түшүмү менен данынын сапаты тийгизген таасири”.
 • 2014 ж. - доцент наамын алган.
 • 2017-жылдан бери докторлук (кандидат) диссертацияларды жактоо боюнча кеңештин окумуштуу катчысы. 

Илимий ишмердиги[оңдоо | булагын оңдоо]

Өсүмдүктөрдүн топуракта азыктануусунун агрохимиясы, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн азыктануу системасы, агрохимиянын экологиясы, элементтердин , анын ичинде макро (NPK) жана микро элементтердин агрохимиясы, агрохимиялык изилдөөлөрдүн методикасы топурак жана өсүмдүк диагностикасы кирет.

Негизги илимий-методикалык эмгектери[оңдоо | булагын оңдоо]

 1. Күздүк буудайдын жогору түшүмдүүлүгүнүн агрохимиялык негиздери. Монография. – Бишкек, “Турар”, 2003, - 367 б.
 2. Кыргызстандагы кызылча которуштуруп эгүүдөгү өсүмдүктөрдүн азыктануу системасынын  илимий негизи. - Бишкек, “Турар”, 2003, - 479 б.
 3. Агрохимия боюнча курстук долбоор. Методикалык окуу куралы жана иш дептери. Бишкек, Типография КНАУ, 2012,-60 б.
 4. Дыйканчылык боюнча лабораториялык-практикалык сабактарга методикалык колдонмо. Бишкек, Осоо «Кут-бер», 2015, - 27 б.
 5. Агрономия дагы илимий изилдөө негиздери  боюнча лабораториялык-практикалык сабактарга методикалык колдонмо. Бишкек, ОсОО «Кут-бер», 2015, - 27 б.
 6. Чуй өрөөнүнүн боз шалбаа топурактарында жер семирткичтерди узак мөөнөттө колдонуунун эколгиялык маселелери. . Бишкек, ОсОО «Кут-бер», 2016, -  б. 167-171.
 7. Жер семирткичтерди узак мөөнөттө колдонгондо  оор металл менен микроэлементтердин күздүк буудай менен  жаздык арпанын данында камтылышы. Волгоград. Международный научный журнал «Путь науки» № 12, 2016, б. 43-46.

Сыйлыктары. Наамдары[оңдоо | булагын оңдоо]

 • 1989 ж - К.И. Скрябин атындагы  Айыл чарба институнун ардак грамотасы
 • 2005ж – Эл аралык конфедерациянын профсюздар уюмунун ардак грамотасы
 • 2008 ж – Россия Федерациясынын Айыл чарба кызматкерледин профсоюздук уюмунун Борбордук комитетинин ардак грамотасы.
 • 2010 ж – Кыргызстан профсоюздар  федерациясынын төш белгиси
 • 2015 ж - К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетиин ардак грамотасы.

Доцент К. Б. Мамбетов расмий оппонент болгон   окумуштуулар[оңдоо | булагын оңдоо]

Эшимкулова Гульмира Фронтбековна 06.01.04 “Кыргызстандын Чуй өрөөнүндөгү боз-шалбалуу топурагында жаздык арпага колдонулучу жер семирткечтердин натыйжаалуулугу”. (2011).