Манас улуттук паркы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Манас улуттук паркы.

Манас улуттук паркыИндиядагы улуттук парк жана ага чектеш Бутан өлкөсүндөгү корук.

Индиядагы парк 1928-жылы негизделген, аянты 8000га. Бутандагы корук 1966-жылы түзүлүп аянты 41,9 миң га жерди ээлейт. Гемалай тоосунун түштүк бетиндеги Манас өзөнү агып өткөн өрөөн тропиктик токойго бай келип, парк менен корук үчүн ыңгайлуу шарт түзгөн. Ар түрдүү айбанаттар[ жолборс, индия кериги жана башка көп болгон.