Манас эпосундагы образдар

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Каныкейдин образы. Каныкей кыргыз аялдарына таанымал эн жакшы деген сапаттарга ээ. Ал сымбаттуу,кырааны,жон билги,акылман,колунан кор тогулгон аял. Каныкей эн жакшы жар эле болбостон ,эн мыкты кенешчи да болгон.Туш-туштан келген баатырларды кутуп,Манастын тегерегине бириктирип турган.Каныкей хандын кызы болгонуна карабастан жонокой кийинип,абдан сарамжалдуу болот.Манастын атасы Жакып бай Каныкейди биринчи коргондо: "Санирабига" кыз экен, Сан сулуунун озу экен, Жылаа суйлоп,шынк этип, Акыл толгон кези экен.