Маьариж сүрөсү

Википедия дан
 • 70-сүрө

Маариж сүрөсү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Кырк төрт айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Суроо берүүчү[2] сөзсүз болуучу жазанын[3] келүүсүн сурап жатты.
 • 2. Ал[4] каапырлар үчүн сөзсүз болот. Эч ким аны токтото албайт.
 • 3. Ал[5] бардык тепкичтердин Ээси[6] болгон Алла тараптан.
 • 4. Периштелер менен Рух[7] Аллага ошол өлчөмү элүү миң жыл болгон Күндө Аллага көтөрүлүшөт.
 • 5. Эң мыкты сабыр кылып, чыдамкай бол.
 • 6. Албетте, аны[8] алыс деп ойлошот.
 • 7. Биз аны жакын деп билебиз[9].
 • 8. Ал күнү асман ээритилген жездей болот.
 • 9. Тоолор жүн сымал болот.
 • 10. Ал кезде жакын[10] жакынынын абалын сурабай калат.
 • 11. Алар[11] бири-бирине көрсөтүлүшөт. Ошол Күнү каапыр азаптан улам балдарын деле төлөп жиберүүгө ниеттенип калат.
 • 12. Айалын жана бир тууганын деле[12]…
 • 13. Аны коргоп жүргөн тууганын да…
 • 14. Жердегилердин[13] баарын (берип), анан[14] кутулгусу[15] келет.
 • 15. Жок![16] Бул – абдан ысык (от!)
 • 16. Анын баш терисин шылып салат.
 • 17. Ага терс бурулуп, чегинген[17] адамды да өзүнө чакырат.
 • 18. Байлык топтоп, казыналарга каткан эле…
 • 19. Чындыгында инсан сабырсыз жаратылган
 • 20. Эгер ага жамандык келсе айабай тынчы кетет.
 • 21. Байлык келсе сараң болуп калат.
 • 22. Намаз окугандар гана андай эмес;
 • 23. Алар ар дайым намаздарында болушат;[18]
 • 24. Жана алардын байлыктарында белгилүү үлүш бар:[19]
 • 25. Тилемчи менен колунда жокторго[20].
 • 26. Кыйамат Күнүнө ишенгендерге,..
 • 27. Эгесинин жазасынан корккондорго,..
 • 28. Анткени Алланын жазасынан эч ким качып кутула албайт.
 • 29. өз денесин сактагандарга[21]
 • 30. Бирок өздөрүнүн айалдары, же күңдөрү менен чектелгендер[22] күнөөлүү эмес.
 • 31. Кимде-ким мындан башканы талап кылса, анда алар чектен ашуучулар.
 • 32. Аманаттарын жана убадаларын сактагандар;
 • 33. Берген күбөлүктөрүндө так болгондор;
 • 34. Намаздарын өз убагында окугандар;
 • 35. Мына ушулар Бейиш бакчаларында сый көрүшөт.
 • 36. Каапырларга эмне болгон, сен тарапка тигилишет?..
 • 37. Оңдон да, солдон да жамаат-жамаат (болушуп),
 • 38. Алардан ар бир адам Бейишке кирүүнү үмүт кылып жатышабы?
 • 39. Бирок. Жок! Биз аларды кантип жаратканыбызды билишет.
 • 40. Чыгыштар менен Батыштардын Эгесине ант болсун! Чындыгында Биз кудуреттүүбүз:
 • 41. Аларды мыктыраагына алмаштырып койууга алсыз эмеспиз. Жана Бизден эч ким озуп кете албайт.
 • 42. Аларга убада кылынган Күн келгенче пайдасыз сөздөргө батып, ойноп жүрө беришсин..
 • 43. Алар мүрзөлөрүнөн[23] чыккан Күнү шашкалактап чуркап калышат.
 • 44. Алардын[24] көздөрү төмөн карап, кордук ороп алат. Аларга убада кылынган Күн дал ошондой (оор!).