Монополия

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Монополия

Монополия (англ. Monopoly) — бул кандайдыр бир ишкананын же жеке адамдын өндүргөн товарынын базар экономикасында жалгыз үстөмдүк кылышы. Монопол өндүргөн товарга өз алдынча баа коё алат жана өзү башкарат.