Муддассир сүрөсү

Википедия дан
 • 74-сүрө

Муддасир сүрөсү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Элүү алты айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Эй, кийимине оронуп алган!
 • 2. Тур да, эскерткин[2]!
 • 3. Жараткан Эгеңди даңкта!
 • 4. Кийимиңди таза тут!
 • 5. Ыпластыктан кач[3]!
 • 6. Кылган жакшылыгыңды көп деп эсептебе[4].
 • 7. Эгең үчүн сабырдуу бол!
 • 8. Кайсыл Күнү сурнай тартылса,
 • 9. Ал абдан оор Күн[5] (болот)!
 • 10. Каапырлар үчүн оор Күн.
 • 11. Кимди Мен жалгыз кылып жараткан болсом[6], аны жалгыз Мага кой.
 • 12. Ага Мен кенен байлык бергем
 • 13. жана күбө болуучу балдарды (бердим).
 • 14. Турмуштагы жолун шыдыр кылып койдум.
 • 15. Ал дагы көбүрөөк берүүмдү үмүттөнөт[7].
 • 16. Жок! Ал Биздин айаттарга өтө каршы.
 • 17. Мен аны машакатка дуушар кылам[8]!
 • 18. Анткени ал ойлонду да, өзүнчө таразалады.
 • 19. Ал, жок болгур, кандай өлчөө жасады!
 • 20. Ал, жок болгур, дагы кандай өлчөө жасады!
 • 21. Анан карады[9].
 • 22. Анан кабагын түйүп, кашын үйрүдү.
 • 23. Анан тескери бурулуп, текеберленди.
 • 24. Анан айтты: «Бул[10]– жазылып калган бир сыйкырчылык;
 • 25. Бул – болгону адамзаттын сөзү», –деп.
 • 26. Сакарда[11] мен аны өрттөп салам!
 • 27. Сен «Сакар» эмне экенин билесиңби?
 • 28. Ал калтырбайт, таштап да салбайт[12].
 • 29. Ал адам терисин куйкалап салат.
 • 30. Анын үстүндө он тогуз күзөтчү[13] (бар).
 • 31. Биз Тозокту башкарууга периштелерди гана койгонбуз жана ыймансыз каапырларды сыноо, китеп ээлерин[14] ынандыруу, ыймандуулардын ыйманын күчөтүү үчүн ал жерге ээлик кылган периштелердин санын так аныктап[15] койдук. Андан[16] китеп ээлери да, ыймандуулар да шек санабасы, жүрөгүндө ооруу барлар жана ыймансыздар «Алла муну менен бизге эмнени каалайт?» – деши үчүн (ушинттик). Алла кимди кааласа ошентип жаңылыш жолго салып, кимди кааласа түз жолго багыттайт. Эгеңдин аскерлерин[17] бир гана өзү билет. Бул, Тозок оту – адамдар үчүн эскертүү.
 • 32. Албетте, Айга ант!
 • 33. өтүп бараткан түнгө ант!
 • 34.Агарып келе жаткан таңга ант!
 • 35. Бул – эң чоң балээлеримдин[18] бири.
 • 36. Адамзат үчүн эскертме катары:
 • 37. Силерден ким жакшылыкка умтулса ага да, ким артта калса ага да эскертүү.
 • 38. Ар бир жан өзү кылган иштин[19] барымтасында калат.
 • 39. Оң кол ээлеринен башкалары,
 • 40. Бейиште бири-биринен сурашат.
 • 41. Күнөөкөрлөр жөнүндө:
 • 42. «Силерди (бул) Сакарга эмне[20] алып келди?» (–дешет).
 • 43.Алар жооп беришет: «Биз намаз окугандардан эмес элек»,
 • 44. «Бей-бечараларга да тамак бербедик».
 • 45. «Биз пайдасыз бузукулукка баткандар менен бирге баткан элек»,
 • 46. «Кыйамат Күнүн жалган дегенбиз»
 • 47. «бизге өлүм келгенге чейин», – (деп айтышат).
 • 48. Бул жерде аларга колдоочуларынын колдоосу да жардам бербейт.
 • 49. Аларга эмне болгон: Эскертүүдөн жүз бурушат.
 • 50. Алар жапайы эшектер сымал,
 • 51. арстандан качкан…
 • 52. Чындыгында, алардын ар бири өздөрүнө гана баракча[21] түшүшүн каалашат.
 • 53. Жок! Алар Акыреттен[22] коркушпайт.
 • 54. Ооба! Бул[23] чындыгында эле эскертүү.
 • 55. Ким укса андан насаат алсын.
 • 56. Бирок Алла каалабаса, алардын[24] бири да насаат ала албайт. Алла гана коркууга[25] жана кечирим берүүгө татыктуу.