Мурсалат сүрөсү

Википедия дан
 • 77-сүрө

Мурсалат сүрөсү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Элүү айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Удаа-удаа жиберилген шамалдарга ант!
 • 2. Катуу бороондорго ант!
 • 3. Чар тарапка жайылтуучуларга ант!
 • 4. Даана ажыратып берүүчүлөргө ант!
 • 5. Эскертмени алып келүүчүлөргө ант!
 • 6. Себеп менен коркутуп эскертүүнү.
 • 7. Силерге убада кылынган нерселер жакында сөзсүз болот:
 • 8. Жылдыздар караңгылап өчкөн кезде;
 • 9. Асман жарылган кезде;
 • 10. Тоолор чаң-тозоңго айланган кезде;
 • 11. Пайгамбарларга мөөнөт так белгиленген кезде.
 • 12. Анда (дагы) качанга чейин узартылмак?!
 • 13. Ажырап-бөлүнүү күнүнө чейин.
 • 14. Сен бөлүнүү күнү эмне экенин билесиңби?
 • 15. Жалган дегендерге[2] – ал Күнү азап болсун!
 • 16. Биз (силерден) мурункуларды да жок кылган эмес белек?!
 • 17. Анан, алардан кийинкилерин да[3] жок кылбадыкпы?
 • 18. Биз күнөөкөрлөрдү мына ушундай кылабыз.
 • 19. Жалган дегендерге – ал Күнү азап болсун!
 • 20. Биз силерди көрүмсүз начар суудан жаратпадыкпы?!
 • 21. Аны[4] (сууну) Биз ишеничтүү орунга (жатынга) жайгаштырдык,
 • 22. белгилүү бир убакытка чейин.
 • 23. Биз мөөнөттү белгилейбиз жана Биз мөөнөт белгилөөчүлөрдүн эң кудуреттүүсүбүз.
 • 24. Жалган дегендерге – ал Күндө азап болсун!
 • 25. Биз Жерди топтоочу орун кылбадыкпы
 • 26. Тирүүлөрдү жана өлүктөрдү.
 • 27. Анын (үстүнө) Биз бийик тоолорду жайгаштырдык жана силерге таттуу сууну ичирдик.
 • 28. Жалган дегендерге – ал Күндө азап болсун!
 • 29. өзүңөр жалган дегениңерге барып көргүлөчү!
 • 30. /ч бөлүк болуп түтүндөгөн көлөкөгө баргыла,
 • 31. алар көлөкө да кылбайт жана (тозоктогу) жалындан да коргой албайт.
 • 32. (Ал) үйдөй-үйдөй чоң учкундарды чачыратат,
 • 33. сары түстүү төөлөр өңдүү.
 • 34. Жалган дегендерге – ал Күндө азап болсун!
 • 35. Алар ал Күндө ооз ачып сүйлөй албайт.
 • 36. Аларга сүйлөөгө да уруксат берилбейт.
 • 37. Жалган дегендерге – ал Күндө азап болсун!
 • 38. Бул “бөлүнүү” күнү, Биз силерди жана силерден мурункуларды да топтодук.
 • 39. Эгер силердин – айла-амалыңар болсо, анда Мага айлаңарды көрсөткүлө.
 • 40. Жалган дегендерге – ал Күндө азап болсун!
 • 41. Акыйкатта такыбалар көлөкөлөрдө[5] жана булактарда болушат,
 • 42. каалаган мөмө-жемиштердин арасында болушат,
 • 43. кылган амалыңар үчүн. Куттуу болсун, жегиле, ичкиле!
 • 44. Биз жакшы иш жасагандарды мына ушинтип сыйлайбыз.
 • 45. Жалган дегендерге – ал Күнү азап болсун!
 • 46. Бир аз жеп, ичип пайдаланып тургула. Албетте, силер күнөөлүүсүңөр.
 • 47. Жалган дегендерге – ал Күнү азап болсун!
 • 48. “Кудайга жүгүнгүлө”, – деп айтылганда алар жүгүнө алышпайт.
 • 49. Жалган дегендерге – ал Күндө азап болсун!
 • 50. Алар андан[6] соң башка дагы кайсы сөзгө ишенишет?!