Назиат сүрөсү

Википедия дан
 • 79-сүрө

Наазиат [1] Жандарды сууруп алуучу периштелер[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Кырк алты айаттан турат
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1.       (Каапырлардын жанын) катуу сууруп алуучуларга[2] ант!
 • 2.       (Момундардын жанын) жумшак алуучуларга[3] ант!
 • 3.       Буйрукту тез аткарууга (түшкөн периштелерге) ант!
 • 4.       (Момундардын жандарын бейишке) шашылыш алып баруучу (периштелерге) ант!
 • 5.       (Дүйнө иштерин ) теске салуучу (периштелерге) ант!
 • 6.       Тигил күнү силкинүүчү (жер) силкинет.[4]
 • 7.       Аны эрчүүчү ээрчийт[5].
 • 8.       Жүрөктөр ошол күнү коркушат.
 • 9.       Көз караштары кейиштүү,
 • 10. Изибизге кайтар бекенбиз?! – деп айтышат.[6]
 • 11. Сөөктөрүбүз сөпөт болуп кетсе делеби?!
 • 12. Оо, андай болсо бул кайтуу зыйандуу го?! – дешкен.
 • 13. Албетте, ал[7] бир эле үн[8].
 • 14. Ошол эле замат алар[9] бозоргон жер бетинде (болуп калышат).
 • 15. Сага Муса[10] жөнүндө кабар жетти беле?
 • 16. Ыйык “Туваа” өрөөнүндө ага[11] Эгеси үн салды:
 • 17. “Фараонго жөнө! Албетте ал чектен ашты”.
 • 18. Анан да (ага): “Сага тазаланууңа үндөйүнбү?!”-деп айткын.
 • 19. Сени Эгең тарапка багыттайын. Анан сен коркоорсуң.
 • 20. Анан ага (пайгамбарлыктын) улуу белгисин көрсөттү.[12]
 • 21. Ошентип (Фараон Мусаны) жалганчы деп, (Аллага) күнөөкөр болду.
 • 22. Андан соң артына кетип, (бузуктук менен) жүрүш жасайт.
 • 23. (Сыйкырчыларын) жыйнап, жар салды.
 • 24. Анан айтты: “Мен силердин улук Эгеңермин”.
 • 25. Алла аны “акыркы” жана “биринчи” (айткан сөзү үчүн) жазалады[13]. 
 • 26. Албетте мында (Алладан) корккондого үлгү бар.
 • 27. Силерди жаратуу кыйынбы, же куруп койгон асманбы?!
 • 28. Анын[14] шыбын бийик кылып, (кынтыксыз) тегиз кылды.
 • 29. Анын түнүн караңгы кылып, жарыгын да чыгарды.
 • 30. Тигинден кийин[15], анан жерди төшөдү.
 • 31. Жерден суусун жана жайытын пайда кылды,
 • 32. Тоолорду ага[16] бекем орнотту,
 • 33. Силер жана силердин малдарыңар пайдалансын үчүн.
 • 34. Ошентип улук күн келгенде[17],
 • 35. Ошол күнү инсан өткөн жүрүшүн (кылган амалдарын) эсине салат.
 • 36. Көргөн адамга тозок оту ачык кылынат.
 • 37. Ошондо каапыр инсан,
 • 38. (Ал жалган) дүйнөнүн жашоосун тандаган эле.
 • 39. (Анын) бара турган жери – албетте тозок оту.
 • 40. Ал эми Эгесинин алдында туруудан коркуп, көңүлү каалаган нерселерден өзүн тыйган адам,
 • 41. (Анын) бара турган жери – албетте Бейиш.
 • 42. Сенден кыяматтын качан болушу жөнүндө сурашат.
 • 43. Аны эстөө сенден оолак болгон нерсени[18]
 • 44. Сенин Эгеңдин өзүнө гана тиешелүү нерсе (башка эч ким билбейт).
 • 45. Албетте, сен андан корккондорду гана эскертүүчүсүң.
 • 46. Алар аны[19] көргөн күнү кечке жуук, же эрте менен (бир аз) турган сыйактанышат.
 • 1. Жандарды сууруп алуучу периштелер