Неаполь (Скиф мамлекети)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Неаполь.

Неаполь, Неапольскифтик – Скиф мамлекетинин башкы шаары (Биздин заманга чейинки 3-кылым – биздин замандын 3-кылым). Готтор тарабынан талкаланган. Крымда Симферополго жакын жерде бул шаарга таандык чеп, чарба жана башка курулуштардын калдыктары сакталган.

Колдонулган адабияттар[edit | edit source]