Нух сүрөсү

Википедия дан
 • 71-сүрө

Нух сүрөсү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Жыйырма сегиз айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Нухту коомуна: «Сен элиңе оорутуучу азап келе электе эскерткин!», – деп жибердик.
 • 2. Ал элине мындай деди: «Оо элим, мен силерге ачык эскертүүчүмүн.
 • 3. Аллага гана ибадат кылгыла, анан Андан корккула, жана мага баш ийгиле».
 • 4. «[1]Ал силердин күнөөңөрдү кечирет да өмүрүңөрдү[2] белгиүү мөөнөткө чейин улантат. Эгерде силер билсеңер: Алланын мөөнөтү[3] келген кезде ал артка кечиктирилбейт. О, эгерде силер ушуну билгениңердеби!»
 • 5. [4]Айтты: «О менин Эгем, мен элимди түнү-күнү Сага чакырдым»
 • 6. «Бирок менин чакырыгым аларды ого бетер алыстатты[5]».
 • 7. «Чындыгында Сен алардын күнөөсүн кечирүүң үчүн, аларды чакырганымда[6] ар бир учурда алар кулактарын манжалары менен тосушуп, кийимдери менен чүмкөнүшүп, көгөрүп, текеберленишти».
 • 8. «Анан мен ачык-айкын[7] чакырдым».
 • 9. «Андан кийин мен аларды ачык да, жашыруун да чакырдым[8]».
 • 10. Мен айттым: «Эгеңерден кечирим сурагыла. Анткени Ал – Кечиримдүү».
 • 11. «Ал силерге асмандан нөшөрлөгөн[9] жамгыр жиберет».
 • 12. «Ал силерди мал-дүйнө, балдар менен кубаттуу кылат. Жана да силер үчүн бакчаларды[10] жана дарыйаларды[11] жаратат».
 • 13. «Эмне үчүн силер Алланы улуктоону ойлонбойсуңар?»
 • 14. «Чындыгында Ал – силерди ар түрдүү баскычтарда[12] жараткан – Алла».
 • 15. «Алла жети кабат асманды кантип кабат-кабат (кылып) жаратканын көрбөй жатасыңарбы?»
 • 16. «Айды алардын[13] ичинен нур чачуучу, күндү жарык берүүчү кылып койду».
 • 17. «Алла силерди жерден өсүмдүктөй өстүрдү[14]».
 • 18. «Андан соң кайра ага[15] кайтарып, кийин кайра чыгарат[16]».
 • 19. «Алла Жерди силер үчүн килем кылып төшөп койду»,
 • 20. «силердин кенен жолдор менен басып жүрүүңөр үчүн».
 • 21. Нух айтты: «Оо, менин Эгем! Алар мага каршы чыгып, байлыктарын жана балдарын ээрчүүдө зыйандарын гана арттырды».
 • 22. «Алар абдан чоң куулук кылышты».
 • 23. Жана алар: «өз кудайларыңарды: Вадды[17], Суваны[18], Йагусту[19], Йаукту[20] жана Насрды[21] таштабагыла!» – дешти.
 • 24. «Алар көп адамдарды туура жолдон адаштырышты. Ал заалымдарга адашууну гана арттыргын».
 • 25. Алар[22] өз күнөөлөрү үчүн[23] чөктүрүлүп, Тозокко ыргытылды. Алар Алладан башка жардамчы табышкан жок.
 • 26. Жана Нух мындай деди: «Эгем, жер жүзүндө бир да каапыр калтырба!
 • 27. Анткени, эгер Сен аларды калтырсаң, Сенин кулдарыңды адаштырып, алардан бузукулар жана каапырлар гана туулат.
 • 28. Эгем! Мени, ата-энемди, менин үйүмө ыйманы менен киргендерди, момун эркектер менен момун айалдарды кечире көр. Заалымдарга[24] жалаң жок болууну арттыргын».