Пангея

Wikipedia дан

Пангея — ( эски грек.Πανγαῖα—«бүтүн жер»)—150-220 миллион жыл мурун, палеозой доорунда жер жүзүндө жайгашкан континент, бул континенттин аты Альфред Вегенер тарабындан берилген. Пангея пайда болуп жаткан учурда эски континенттердин кагылышуусунда ортого тоо кыркалары чыккан, ал тоо кыркаларынын кээ бири дагы деле бар: Урал, Аппалачи сыяктуу. Бул эски тоолор, европадагы Алп , Америкадагы Кордильер, Анд,жана Азиядагы Гималай тоолорунан жашы боюнча улуу болуп эсептелет. Пангеянын жээктерин каптап турган океандын аты Панталасса болчу. Пангея болжол менен мындан 150-220 жыл мурун 2 континентке бөлүнүп кеткен.