Пушкин, Александр Сергеевич

Wikipedia дан
А.С.Пушкин

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (1799, Москва — 1837, Санкт-Петербург) — орус элинин улуу ақыны.

Қысқача өмүр жолу[оңдоо | булагын оңдоо]

Александр Сергеевич Пушкин 1799-жылы Мөскөөдө дворяндын үй-бүлөсүндө туулған. Таятасы - теги эфиопиялық мусулман жана Петр Биринчинин қол башчысы, атақтуу генерал Ганнибал болғон.

Декабристтерге ылым санаған либерал ақын болғон.

1837-жылы Дантес менен эрөөлгө чығып, жарааттан қаза болғон.

Пушкин жана қырғыз темасы[оңдоо | булагын оңдоо]

Пушкин чығыш темасына урғаалдуу қайрылған. Ал ырларынын алғачкы варианттарынын биринде "қырғыз" этнонимин да қолдонғон.

Пушкин жана қырғыз қотормочулуғу[оңдоо | булагын оңдоо]

Пушкиндин бир қатар чығармалары қырғыз тилине совет доорунда қоторулған. Анын чығармаларынын мықты қотормочуларынын сабында албетте Алықул Осмонов турған.

Чығармаларынын чақан тизмеси[оңдоо | булагын оңдоо]

Интернеттеги шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]

ky:Александр Пушкин