Рахман сүрөсү

Википедия дан

РАХМААН сүрөсү, 55-cүрө[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Мединада түшүрүлгөн. Жетишиш сегиз айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1.Мээримдүү[1] (Алла)
 • 2.Куранды үйрөткөн.
 • 3.Инсанды жараткан.
 • 4.Ага сүйлөөнү үйрөткөн.
 • 5.Күн жана ай эсеп менен (айланат).
 • 6.Жылдыз да[2], дарактар да[3] сежде кылышат.
 • 7.Асманды көтөрүп[4], таразасын[5] орнотуп койгон,
 • 8.Өлчөмдөгү[6] чектен чыкпооңор үчүн.
 • 9.Өлчөөнү[7] адилеттүүлүк менен кылгыла жана таразадан кемитпегиле[8]!
 • 10. Жерди жандуулар үчүн төшөгөн.
 • 11. Анда жемиштер жана бутак-шактуу курмалар (бар).
 • 12. (Анда) кабыктуу урук жана жыпар жыттуу[9] өсүмдүктөр (өсөт).
 • 13. [10]Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 14. Инсанды чоподой бышырылган кургак ылайдан[11] жаратты.
 • 15. Жиндерди түтүнсүз жалындан жаратты.
 • 16. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 17. Эки Чыгыш жана эки Батыш Эгеси[12].
 • 18. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 19. Эки деңизди кошуп агызды.
 • 20. Экөөсүнүн ортосунда тосмо[13] бар. Бири-бирине кошулбайт.
 • 21. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 22. Ал экөөсүнөн бермет менен маржан чыгат.
 • 23. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 24. Тоолордой болуп деңизде сүзүп жүргөн кемелер да Аныкы[14] (бийлигинде).
 • 25. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 26. Анын[15] үстүндөгүнүн баары жок болот.
 • 27. Бир гана Берешендиктин жана Улуулуктун Ээси болгон Эгеңдин Өзү гана калат[16].
 • 28. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 29. Асмандардагы жана жердегилердин баарысы Андан тилешет. Ал күн сайын иретке келтирүүдө[17].
 • 30. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 31. Эй, эки тайпа![18] Биз силерге[19] көңүл бөлөбүз.
 • 32. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 33. Эй, жиндердин жана адамдардын тайпалары! Асмандар менен жердин чектеринен чыгууга чамаңар жетсе, чыккыла, бирок Менин кудуретимсиз[20] чыга албайсыңар!
 • 34. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 35. Силерге түтүнсүз жалынды жана жалынсыз түтүндү жиберебиз. Силер өзүңөргө-өзүңөр жардам да бере албайсыңар[21].
 • 36. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 37. Асман жарылып, түтүн сыяктуу кыпкызыл болгондо,
 • 38. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 39. Ал Күнү адамдар жана жиндер өз күнөөлөрү тууралуу суракка алынбайт.
 • 40. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 41. Күнөөкөрлөр белгилеринен таанылып, маңдай чачтары жана буттарынан алынат[22].
 • 42. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 43. Бул – күнөөкөрлөр жалганга чыгарган Тозок.
 • 44. Алар От[23] менен кайнак суунун ортосунда айланып жүрүшөт.
 • 45. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 46. Кимде-ким Эгесинин алдында туруудан[24] корксо ага – эки бакча[25].
 • 47. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 48. Экөө тең[26] бак-шактуу жемиштүү.
 • 49. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 50. Экөөндө экиден аккан булак.
 • 51. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 52. Экөөндө ар бир мөмө-жемиштен жуп-жубу менен (болот).
 • 53. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 54. Алар ичи жибек жаздыктарда жөлөнгөн абалда (олтурушат). Эки бакчанын тең жемиштери ийилип жакын (жайгашкан).
 • 55. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 56. Ал жерде жиндер да, адамдар да мурда тийбеген, көздөрү чоочундарды карабаган[27] кыздар (бар).
 • 57. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 58. Алар жакут менен маржан сыяктуу.
 • 59. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 60. Жакшылыктын сыйлыгы – жакшылык менен гана (болот[28]!).
 • 61. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 62. Ал эки бактан башка дагы эки бак (бар).
 • 63. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 64. Экөө тең жап-жашыл!
 • 65. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 66. Ал экөөндө тең атырылып чыгып туруучу эки булак (бар).
 • 67. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 68. Анда мөмө-жемиштер, курмалар жана анарлар (бар).
 • 69. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 70. Экөөндө тең жакшы мүнөздүү, танынакай кыздар[29] (бар).
 • 71. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 72. Чатырларда жашырылган[30] кара көз үр кыздар (бар).
 • 73. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 74. Аларга[31] жиндер да, адамдар да, мурда тийген эмес[32].
 • 75. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 76. Жашыл жаздыктардын жана кооз килемдердин үстүндө жазданып олтурушат.
 • 77. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?!
 • 78. Улуулук жана Берешенди Ээси болгон Эгеңдин ысмы Улуу!».
 • [1] Алланын улуу ысым-сыпаттарынын бири
 • [2] «жылдыз» маанисин берген араб тилиндеги «нажм» сөзү бир эле учурда «өсүмдүк» деген да маанини туюнтат. Бул жерде ошол эки маани тең дал келет.
 • [3] Аллага баш ийет
 • [4] Алла Таала
 • [5] адилеттүүлүгүн
 • [6] Алланын мыйзамындагы (өлчөмүндөгү) чектен
 • [7] Бул жерде тараза менен тартуудагы өлчөм тууралуу кеп болууда
 • [8] Алдап соода кылбагыла, ар бир нерсени сатканда таразада так тартып саткыла!
 • [9] Райхан сыяктуу
 • [10] Эй адамдар жана жиндер!
 • [11] Топурактын угутунан
 • [12] Алла Таала
 • [13] Б.а. туздуу жана тузсуз деңизди аралыштырып жибербей турган парда бар. Ал тосмонун кандай турганына Алладан башка эч кимдин акылы жетпейт!
 • [14] Алланын
 • [15] жердин
 • [16] түбөлүк
 • [17] алардын тиричилигин, иштерин
 • [18] эй, жиндер жана адамдар!
 • [19] Силерден эсеп-кысап алуу үчүн
 • [20] эч качан
 • [21] аргасыздан Махшарга айдалып келинесиңер
 • [22] маңдай чач же буттарынан жазалоочу периштелер тарабынан кармалып Тозокко ыргытылат
 • [23] Тозок
 • [24] Кыямат Күнү болуучу суракта
 • [25] эки Бейиш берилет
 • [26] Жогоруда аталган эки Бейиш тең
 • [27] күйөөсүнө абдан берилген
 • [28] Кылган жакшылыгыңар үчүн сөзсүз жакшылык көрөсүңөр. Б.а. аракетиңер эч качан текке кетпейт деген мааниде.
 • [29] үр кыздар
 • [30] эч кимге көрүнбөгөн
 • [31] үр кыздарга
 • [32] Б.а. алардын колун мурда эч ким кармаган эмес