Сад сүрөсү

Википедия дан

38-сүрө “Сод[1]”[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Сексен сегиз айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Сод. Эскертме ээси болгон Куранга ант!
 • 2. Ооба, каапырлар текеберленүүдө жана каршы чыгууда.
 • 3. Биз аларга чейинки канчалаган муундарды жок кылдык. Алар жалбарышты, бирок калкаланчу убакыт эмес эле[2].
 • 4. Алар өздөрүнүн арасынан эскертүүчү[3] келгенде таң калышып, каапырлар: “Бул сыйкырчы, жалганчы” – дешти.
 • 5. “Чын эле ал кудайларды[4] бир кудайга айлантабы? Чынында бул шумдуктуу нерсе!”
 • 6. Алардын арасынан бир тобу: “Баргыла жана кудайларыңарга бекем болгула. Чындыгында бул (ал) каалаган нерсе[5].
 • 7. Акыркы динде[6] биз бул тууралуу эч уккан эмеспиз; бул ойдон чыгарылган нерсе.
 • 8. Биздин арабыздан ага гана кабар түшүрүлгөнбү?” (дешет). Ооба, алар Менин кабарыма шектенишүүдө. Балким алар Менин жазамды али татыша элек.
 • 9. Же аларда сенин Даңктуу жана Кайрымдуу Эгеңдин ырайым казынасы барбы?
 • 10. Же алардан асмандар менен жердин жана алардын ортосундагылардын үстүнөн бийлиги барбы? Кана, анда алар асманга көтөрүлүп көрүшсүнчү!?
 • 11. Алар болгону – ошол жерде жеңилген аскерлердин бир бөлүк тобу.
 • 12. Аларга чейин муну Нух, Аад жана казыктар ээси Фараондун коомдору жалганга чыгарышкан.
 • 13. Самуд, Луттун коому жана Айканын ээлөөчүлөрү[7] - мына ушул топтор:
 • 14. Баардыгы элчилерди жалганга чыгарышкан. А Менин жазам акыйкатталды.
 • 15. Аларга сурнайдын[8] үнүн күтүү гана калат. Ага кайтуу жок[9].
 • 16. Алар[10]: “Эгебиз, биздин китебибизди[11] эсеп күндөн алдын эртелетчи?” – дешет.[12]
 • 17. Алар айткандарга чыдагын жана күч кубат ээси, Менин пендем Даудду эсте. Ал (Аллага) кайтуучу[13] эле.
 • 18. Анткени, Биз ага тоолорду багынттык. Алар аны менен биргеликте кечинде жана эртең менен (Алланы) даңазалашчу эле.
 • 19. Куштарды да (багынттык), (анын жанына) чогулуп, баары (Кудайды) даңазалашчу эле. Баары Ага кайтуучу эле.[14]
 • 20. Биз анын бийлигин бекемдедик жана ага даанышмандык менен туура, чечкиндүү сүйлөөнү ыроолодук.
 • 21. Сага каршылаштар жөнүндө кабар жетти беле? Алар коргон аркылуу михрабка[15] чыгып барышкан.
 • 22. Алар Даудга кирип барганда, ал алардан коркуп кетти. Алар: “Эки каршылаштан коркпо, биздин бирибиз экинчибизге жамандык кылганбыз. Бизге акыйкаттык менен өкүм чыгар. Чектен чыкпа. Бизди туура жолго алып бар”, – дешти.
 • 23. “Бул менин тууганым, анын токсон тогуз койу бар, а меники бирөө гана; жана ал аны да менин карамагыма өткөр деп, жаңжалда мени жеңип койду”, – (деди биринчиси).
 • 24. “Ал сенин (жалгыз) койуңду өзүнө өткөрүп алууну суроо менен сага зулум кылды. Анткени ыймандуулардан жана жакшылык иш кылгандан башка жолдоштор бири бирине жамандык көздөшөт. Алар (ыймандуулар) аз” – деп айтты да, (Дауд) ойго түштү.[16] Биз аны сынаганыбызды билип, Эгесинен кечирим сурады, эт-бетинен[17] кетип, чөгөлөй (Аллага) кайтты.
 • 25. Биз мунусу үчүн аны кечирдик. Бизде ал үчүн жакындык жана сонун кайтуучу жай бар.
 • 26. Эй, Дауд! Биз сени жер үстүнө орун басар кылдык. Адамдардын ортосунда адилеттүүлүк менен өкүм кыл, каалоо-кумарын ээрчибе, антпесе ал сени Алланын жолунан адаштырып койот. Акыйкатта, Алланын жолунан адашкандар, Кыйамат күнүн унуткан үчүн катуу азапка татыктуу!
 • 27. Биз асмандар менен жерди жана ал экөөнүн ортосундагыларды жөн эле жаратканыбыз жок. Каапырлар гана ушундай деп ойлошот. Ыймансыз каапырларга тозок азабы болсун!
 • 28. Биз ыйман келтиргендерди жана жакшылык иштерди кылгандарды жер үстүндө бузук иштерди кылгандар өңдүү кылмак белек, же такыбаларды бузукулардай кылмак белек?
 • 29. Сага түшүрүлгөн – анын сөздөрүнүн үстүндө ой жүгүртүү жана эскерүүлөрү үчүн акыл ээлерине жөнөтүлгөн куттуу Китеп.
 • 30. Биз Даудга кандай сонун пендени – Сулайманды ыроолодук. Акыйкатта, ал Бизге кайтуучу.
 • 31. Анан кечинде ага мыкты күлүк аттар көрсөтүлдү.
 • 32. Ал[18] – караңгылыкка, ал[19] далдааланганга чейин: “Мен Эгеме сыйынууга караганда бул дүйнөнүн жыргалын артык көргөн экенмин”, – деди.
 • 33. “Аларды мага кайра алып келгиле!” Алардын шыйрактарын жана мойундарын сылай баштады.
 • 34. Биз Сулайманды сынап, денени анын тактысынын үстүнө койдук. Андан соң ал Бизге кайрылды:
 • 35. “Оо, Эгем! Мени кечир жана мага менден кийин эч кимде болбогондой бийлик бер. Анткени Сен Берешен-тартуулоочусуң” – деди.
 • 36. Биз ага шамалды багынттык, ал анын буйругу бойунча кайда кааласа мээлүүн гана агып жөнөйт.
 • 37. Жана да шайтандарды[20], түрдүү курулушчулар менен суучулдарды[21],
 • 38. жана башка чынжырга байлангандарды.
 • 39. Бул Биздин белектер. Соопчулук иштерге сарп кыл, же эсепсиз өзүңө тут.
 • 40. Аныгында ал үчүн Биздин кашыбызда жакындык жана сонун кайтуучу жай бар.
 • 41. Биздин пендебиз Айупту эскер. Мына – ал Эгесине кайрылып: “Мени шайтан азгырып, азап жана кыйналууга учуратты”, – деди.
 • 42. “Бутуң менен жерди теп. Мына – жуунууга жана ичүүгө муздак (суу)”.
 • 43. Биз ага анын үй-бүлөсүн жана алар менен бирге эле ал сыйактууларды Өз ырайымыбыз менен акыл ээлерине эскертүү катары бердик.
 • 44. “Колуңа боо чыбык алып, аны менен ур; антыңды бузба[22]!” – (делинди). Биз аны сабырдуу абалда таптык. Кандай сонун пенде. Акыйкатта ал кайтуучу.[23]
 • 45. Ибрахимди, Исхакты жана Йакупту – күч жана акыл ээлери болгон Биздин пенделерибизди эсте.
 • 46. Анткени Биз аларды келечек жай жөнүндө ыклас кылуучулардан кылдык.
 • 47. Алар Биздин алдыбызда тандалма, жакшылардан.
 • 48. Ысмайылды, Алйасаны жана Зул-Кифлди эсте. Баарысы жакшылардан.
 • 49. Бул эскертүү. Албетте такыбалар үчүн – сонун кайтуучу жай бар,
 • 50. Адн бактары. Анын эшиктери ачылган абалда.
 • 51. Алар анда жөлөнүп алышып, көптөгөн мөмө-жемиштерди жана суусундуктарды чакырышат (кызматчыларына буйрушат).
 • 52. Аларда көздөрүн төмөн салган[24] курбалдаштары болот.
 • 53. Мына, силерге эсеп күнү үчүн убада кылынгандар.
 • 54. Акыйкатта, бул Биздин ырыскылар. Ал эч түгөнбөйт.
 • 55. Мына чектен ашкандар үчүн эң жаман кайтуучу жай!
 • 56. Тозокко киришет. Бул кандай жаман орун.
 • 57. Мына! Эми алар кайнак суу жана ириңди татышсын!
 • 58. Жана башка ушул өңдүү[25] түрлөр.
 • 59. Бул силер менен бирге кирүүчү топ[26]: “Силер үчүн орун[27] жок. Албетте алар тозоко кирүүчүлөр”.
 • 60. (Алар)[28]: “Жок, силерге орун жок[29]. Ушул азапты бизге силер дайардагансыңар! Кандай жаман орун”, – дешет.
 • 61. (Алар): “Эгебиз! Муну бизге дайардагандардын оттогу жазасын эки эсе көбөйт”, – дешет.
 • 62. (Тигилер[30]): “Бизге эмне болду? Биз “жаман” деп эсептеп жүргөн кишилерди көрө албай жатабыз.
 • 63. Биз аларды шылдыңга алганбыз. Же биздин көзүбүз (азыр) алардан тайып баратабы?” – дешет.
 • 64. Албетте, бул чындык тозок ээлеринин талаш-тартышы.
 • 65. Айткын: “Мен силерге эскертүүчү ганамын. Жалгыз, Каардуу Алладан башка кудай жок.
 • 66. Асмандар менен жердин жана алардын арасындагылардын Эгеси – Ызааттуу[31], Кечирүүчү”.
 • 67. Айткын: “Бул улуу кабар.[32]
 • 68. Силер андан баш тартуучусуңар.
 • 69. Менде алар талашып жаткан учурда улук периштелер тууралуу илим болгон эмес.
 • 70. Албетте, мен ачык-айкын эскертүүчү экендигимден башка мага эч кандай жашыруун кабар берилбеди.
 • 71. Эгең периштелерге (мындай) деди: “Мен инсанды ылайдан жаратамын.
 • 72. Качан аны жасап бүтүп, ага өз рухумдан[33] (үйлөп) киргизгенимде, ага сежде кылган абалыңарда ийилгиле!”
 • 73. Периштелердин баары чогуу сежде кылышты,
 • 74. Иблистен башкасы. Ал текеберленди жана каапырлардан болду.
 • 75. Ал[34]: “Эй Иблис! Мен өз колум менен жасаганга сежде кылууңдан сени эмне тосту? Сен текеберлендиңби, же улуктардан болдуңбу?” – деди.
 • 76. “Андан мен жакшыраакмын. Мени оттон жараттың, а аны ылайдан”, – деди[35].
 • 77. Ал[36] айтты: “Мындан чык! Анткени сен куулдуң.
 • 78. Менин каргышым сага Кыйамат күнгө чейин (болот)”.
 • 79. “Эгем! Алар[37] кайра тирилүүчү күнгө чейин мага мөөнөт бер”, – деди.
 • 80. Ал[38] айтты: “Албетте, сен мөөнөт берилгендерденсиң,
 • 81. белгилүү бир убакытка чейин.”
 • 82. Ал[39] айтты: “Сенин Улуулугуңа ант! Мен алардын баарын азгырамын,
 • 83. ыкластуу пенделериңден башкаларын”.
 • 84. Ал[40] айтты: “Акыйкат чындыкты гана айтамын,
 • 85. Тозокту сени жана сенин артыңдан ээрчигендердин бардыгы менен толтурамын”.
 • 86. Айт: “Мен[41] силерден бул үчүн[42] акы сурабаймын жана өзүмдүн күчүм жетпей турганды албаймын.
 • 87. Бул[43] бүткүл ааламдар үчүн эскертүү гана.
 • 88. Албетте, убакыт өткөндөн соң билесиңер.”
 • [1] Мааниси бир Аллага маалым.
 • [2] Алланын каары жеткен кезде жалбарса да, жалбарбаса да баары бир кеч болуп калган.
 • [3] Алланын элчиси.
 • [4] Сөлөкөттөрдү, жалган кудайларды.
 • [5] Меккенин каапырларынын арасынан: “Мухаммед биздин баарыбызга башчы болууну көздөп, ушундай кылып жатат”, – дегендер болгон.
 • [6] Каапыр мушриктер сөлөкөттөргө жана жалган кудайларга табынууну ата-бабаларыбыздан бери келе жаткан акыркы дин деп билишкен.
 • [7] Тургундары. Булар Шуайп (а.с.)дын эли.
 • [8] Кыйаматта кайра тирилүүнүн алдында тартылуучу сурнайдын үнү.
 • [9] Ал үн келбей койбойт.
 • [10] Каапырлар.
 • [11] Амалыбыз жазылган китебибизди.
 • [12] Бул алардын шылдыңдуу сөзү.
 • [13] Жаратканга катуу берилген эле.
 • [14] Жаратканга алар тасбих менен ибаадат кылышчу.
 • [15] Дауд (а.с.)дын мечитине.
 • [16] Талашкандар кеткенден кийин.
 • [17] Бул айат “сежде айаты” деп аталып, окуган да, уккан да сежде кылууга тийиш. А сежде кандай тартипте жасаларын билүү үчүн “Мухтасар” аттуу фикх китебинин А.Исмаиловдун кыргызча котормосунун Тилават сеждеси – он үчүнчү бөлүмүн караңыз.
 • [18] Сулайман.
 • [19] Күн.
 • [20] Жин-шайтандарды.
 • [21] Суу түбүнө түшүп бермет, коралл ж.б.у.с. кымбат баалуу таштарды алып чыгуу үчүн.
 • [22] Айуп (а.с.) айалы жай кыймылдаганы үчүн ачууланып жүз балак алам деп ант ичип койгон. Ошол жөнүндө сөз болууда.
 • [23] Жаратканга кылган тообосу бекем.
 • [24] Өтө татынакай, сулуу жубайлары. Алар өз күйөөлөрүнө гана көңүл бурушат. Башкаларды карабаган.
 • [25] Кайнак суу, ириң сыйактуу.
 • [26] Бул дүйнөдө бири бирин жакшы көрүп, учурашып жүргөн ыймансыз кишилер жана алардын тобу акыретке барганда таптакыр тескерисинче бир-бирин көргүлөрү келбей - жек көрүшөт. Анткени, бирин бири жолдон чыгарууга себеп болушкан.
 • [27] Күнөөгө жетелегендердин тигил күнү жетеленгендерге айтаар сөзү.
 • [28] Алсызыраактары өздөрүн азгырган алдуу-күчтүүлөрүнө айтышат.
 • [29] Жетеленгендердин сөзү.
 • [30] Бул дүйнөдө алдуу-күчтүү болуп жүргөндөр.
 • [31] үстөмдүк кылуучу.
 • [32] Айаттардан, Алладан келген кабар, буйруктардан.
 • [33] Жан.
 • [34] Алла.
 • [35] Иблис.
 • [36] Алла.
 • [37] Адамдар.
 • [38] Алла.
 • [39] Иблис.
 • [40] Алла.
 • [41] Мухаммед (а.с.).
 • [42] үгүт-насаат кылып, ыйманга чакырганы үчүн.
 • [43] Куран, айаттар, кабарлар.