Скульптура

Wikipedia дан

(латын тилинен sculptura – кесем, чегем)
- искусствонун нерсенин көлөмдүү элесин тартчу түрү.Бедиз деп да аталат