Статистика

Википедия дан

1. коомдук тиричиликтин саны жана сапат тегине байланыштуу мыйзам ченемин мүнөздөөчү маалымат алууга жана талдоого багытталган илим тармагы;
2. массалык кубулуштардын сан өлчөөсү;
3. кээ бир илимдерде колдонуулучу сан изилдөө илим методу.