Таарик сүрөсү

Википедия дан
 • 86-сүрө

Таарик сүрөсү (1) тешүүчү жылдыз[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Меккеде түшүрүлгөн. 17 аяттан турат
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Мен Асманга жана түндөсү келүүчүгө ант
 • 2. (О, Мухаммад) сен түндө келүүчү (Таарик) эмне экенин билбейсиң.
 • 3. Ал (нуру менен караңгылыкты) тешүүчү жылдыз
 • 4. Бардык адам(дар)дын үстүндө сактоочу периште бар.
 • 5. Эми, инсан өзүнүн эмнеден жаралганына байкоо салсын1
 • 6. Атырылган (бел) суудан жаратылган.
 • 7. (Ал суу) омуртка жана көкүрөк кабынын арасынан (бөлүнүп) чыгат
 • 8. Ал (Аллах) аны (экинчи ирет дагы жашоого) кайтарууга кудуреттүү!
 • 9. Сырлар ашкереленген (Кыямат) күндө.
 • 10. (Ал күнү) ага эч бир кудурет, эч бир жардам берүүчү болбойт (2)
 • 11.Асманга ант, кайра-кайра жааган жамгырлуу!
 • 12. Жерге ант, жарып чыккан өсүмдүктүү:
 • 13. Ал (Кураан) аныгында (акыйкат менен жалганды) ажыратуучу Сөз!
 • 14. Азил-тамаша (сөз) эмес!
 • 15. Алар (каапырлар динге каршы) айла амалдарды жасашат.
 • 16. Мен дагы амалкерлик кыламын.
 • 17. Эми, сен (О, Мухаммад) каапырларды койо тур. Аларга бир аз гана мөөнөт бер (3)