Таквир сүрөсү

Википедия дан
 • 81-сүрө
 • == Таквир сүрөсү (1) Оролуу ==
 • Меккеде түшүрүлгөн. 29 аяттан турат
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Күн оролуп (нуру жоголуп),
 • 2. жылдыздар (кыйрап) төгүлүп,
 • 3. тоолор (тытылган жүн сыяктуу) учурулуп,
 • 4. Курсагында он айлык баласы бар (кымбат баалуу) төөлөр дагы көнүл сыртында калып, (2)
 • 5. Жапайы айбандар (үркүп, бир жерге) чогулуп, (3)
 • 6. Деңиздер жанып - от болуп,
 • 7. Жандар бири-бирине коштолуп…(4)
 • 8. Тирүүлөй көмүп жиберилген бөбөк кыздар суралганда -
 • 9. Кайсы күнөө(ңөр) үчүн өлтүрүлдү(ңөр) деп… (5)
 • 10. Жана (бардык адамдарга) амал баракчалары таратылып,
 • 11. Асман сыйрылып алынганда…,
 • 12. Тозок (катуу) кызытылып,
 • 13. Бейиш (ыймандуу адамдарга) жакын алып келингенде…
 • 14. (Ошол күнү бардык) жан (Акырет үчүн) эмне алып келгенин билет.
 • 15. Жок. Артта кала турган жылдыздарга ант
 • 16. (аларга) жолдош, көрүнбөгөн жылдыздарга ант
 • 17. (караңгысы менен) келген түнгө ант
 • 18. агарган таңга ант (айтамын)
 • 19. Чынында, ал (Кураан) Улуу Элчинин Сөзү! (6)
 • 20. Арш Ээсинин (7) алдында (Жебрейилдин) туруктуу урматы бар (жана ал) өтө күч - кубаттуу
 • 21. Ал жерде (жогорку жамаат арасында) сөзү өтүмдүү (жана) ишенимдүү.
 • 22. (Эй мушриктер!) Силердин дайым бирге жүргөн шеригиңер (Мухаммад) жинди эмес.
 • 23. Ал чынында аны (Жебрейилди) айкын мейкиндикте көргөн.
 • 24.Жана ал кайыпты (силерден) кызгануучу эмес. (8)
 • 25. Жана ал (9) каргышка жолуккан Шайтандын сөзү да эмес! (10)
 • 26. Эми, (чындыктан жүз бурулуп) кайда бара жатасыңар?!
 • 27. Ал (Кураан) албетте, ааламдар үчүн эскертүү!
 • 28. Силердин араңардан оңолууну каалагандар үчүн (эскертүү!)
 • Жана силер (о, пенделер) ааламдардын Раббиси каалагандан башкасы каалай албайсыңар!
 • (1) Оролуу
 • (6) Бул аяттагы улуу элчи Жебрейл периште. Ал вахий кабарларын Аллахтан кабыл алып, Мухаммадга жеткирген
 • (7) Аллахтын
 • (8) Ыйык Куран
 • (9) Мушриктер "Мухаммадка эч ким сүйлөй албаган сөздөрдү жин-шайтанда үйрөтөт" дешчү