Теңге балык

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Теңге балык (Barbus brachycephalus), (Kessler):

Түрдүн жетилген стадиясынын сырткы түзүлүшүнүн кыскача баяны[оңдоо | булагын оңдоо]

Түркстан теңге балыгынын күмүштөй жылтылдаган жана үстү каралжын, аркасындагы кара түсүнүн, күмүштөй ак курсак бөлүгүнө өтүсү акырындык менен өтөт . Жуптуу сүзгүчү боз түстө. Кабырчыктары түркстан жаянына караганда майдараак. Узундугу 90 см жана 22,5 кг чейин жетет . ==Жалпы жа на өлкөдө таралышы. Чүй дарыясынын Казакстан менен чектешкен жерлеринде кездешет. Өзбекстанда, Казакстанда корголуучу түрлөрдүн тизмесине киргизилген. Түркүмдүн Кыргызстандагы эки түрүнүн бири.

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Дарыялардын түзөң жерлеринде жашайт. Чүй суусунун төмөн жагындагы агын сууларда жана акма көлмөлөрдү жердейт.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргызстандын аймагында дайыма сейрек кездешкен, урук таштоо мезгилинде гана аз санда Токмокко чейин өрдөйт. Уруктап бүткөндө кайра төмөн кетет. ==Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)==Теңге балык жыныстык жагынан төрт жашында жетилет, 8 кг особдордун төлу 180 000 даанага жетет. Урук таштоо мезгили апрелдин аягынан июндун башына чейин . Суунун түбүндөгү омурткасыз жандыктар жана бөлөк балыктардын өспүрүмдөрү менен азыктанышат. Чүй дарыясында Арал деңизине жана Балкаш көлүнө караганда жайыраак өсөт. Санынын аздыгына байланыштуу промысел болгон эмес, кээбир убактарда гана балык уулоону сүйүүчүлөр аркылуу кармалган .

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Чүй дарыясында Ташаткөл суу сактагычынын плотинасынын курулушу, урук таштоо мезгилинде балык уулоо. Асыроо. Болгон эмес.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Жүргүзүлгөн эмес.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргызстандын аймагында толугу менен жоголуп кетүүсүнө байланыштуу, түр рентабелдүү эмес. Чүй өрөөнүн сууларына кайра акклиматизациялоо боюнча биологиялык негиздөөнү даярдоо талапка ылайык.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

2 [CR: C]. Кыргызстанда түр жок болуп кеткен.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]