Узун камчы менен тегеренмей

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Шарты[оңдоо | булагын оңдоо]

Оюнчулардын саны 2—5 киши.

Оюн аянтчада өткөрүлөт.

Оюнда узун камчы колдонулат.

Оюнга даярдануу[оңдоо | булагын оңдоо]

Оюнчулар кичинекейи тегерек сызышып, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюндун баяны[оңдоо | булагын оңдоо]

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден тегеректе турушуп, бир колдору менен камчынын сабынан кармашып, экинчи колдорун белдерине коюшуп, камчынын учун жерге тийгизбей баштары айланып тең салмактарын жоготкуча тегеренишет. Оюн 2—3 жолу кайталанышы мүмкүн. Көп жолу камчынын учун жерге тийгизбей тегеренген оюнчу оюндун жеңүүчүсү болот.

Оюндун башка түрлөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Аркан менен тегеренмей, басмайыл менен тегеренмей, жүгөн менен тегеренмей, бакан менен тегеренмей, салмоор менен тегеренмей, дарактын бутагын кармап тегеренмей.

Оюндун эрежеси[оңдоо | булагын оңдоо]

Тегерекке жакын турууга, жакындоого, бир бирине тоскоолдук кылууга, токтоп кайра тегеренүүгө болбойт.

Оюндун педагогикалык мааниси[оңдоо | булагын оңдоо]

Оюн шамдагайлыкка тарбиялайт, кыймылдарды башкарууга, тең салмакты сактоого үйрөтөт.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]