Уикипедия:Жеке жасалгалоолор

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Маркетплейс  (англис  тилинен online marketplace, online e-commerce marketplace – онлайн базар) - сатуучулар жана потенциалдык сатып алуучулар  бири-бирини онлайн таап жана мамиле куруусуна жардам берген онлайн базары.[оңдоо | булагын оңдоо]

Маркетплейсти аныктай турган негизги себеп , бир сайтта сатуучулардын көп болушу. Мисалы, бир эле буюмду  бир нече сатуучулар сунуштайт, бирок баалары айырмаланып турушу мүмкүн. Ошондой эле  маркетплейсте бир гана товар сатуу эмес, бир кандайдыр  кызмат менен камсыз кылган функцияны да аткарат.

Ушул ѳзгѳчѳлүгү менен маркетплейстин пайдалануучуларынын саны кѳбѳйүүдѳ. Себеби, кардардын дайыма эн сапаттуу жана арзан товарды тандоо мүмкүнчүлүгү  артууда. Сатып алуучулардын саны ѳскѳн сайын, бул интернет соода аянтчасында  жаны сатуучулардын саны да ѳсѳт. Бул схема жакшы иштеши үчүн, маркетплейс 3 милдетти аткарууга тийиш:

  1. Сатуучулар менен керектөөчүлөрдү тааныштыруу;
  2. Алардын бир бирине болгон байланыш процесстерин жеңилдетүү,мисалы: соода, кызмат көрсөтүү жана төлөмдөрүн ѳткѳрүү;  
  3. Рыноктун негизин түзө турган ченемдик - укуктук базаны камсыз кылуу.


Эң биринчи маркетплейс аянтчаларынан Amazon болуп эсептелет. Ал рынокко онлайндык китеп сатуу дүкѳнү болуп кирген. Ал эмесе азыркы учурда,  эң  чоң масштабдагы жана дүнүйѳнүн 8 жеринде филиалы бар маркетплейс.


eBay– интернеттеги аукцион,бул маркетплейстин бир түрү . Бул онлайн ресурс аркылуу жеке жана юридикалык жактар ѳз товарларын сатыкка чыгарат.

Бирок, айырмачылыгы,  баа аныктоодо  аукцион эрежелерин колдонуусу.


Ал эмесе Кыргызстан жана Борбордук Азиядагы эң биринчи жана жалгыз маркетплейс Svetofor болуп эсептелет. Ал 2004- жылы китеп сатуучу интернет дүкѳнү болуп жаралган. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча 2 филиалы бар жана коңшу ѳлкѳлѳргѳ товар жеткизет.