Уламыш жана анын классификацияланышы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Уламыш, улама, аңыз – оозеки адабиятта кеңири тараган жанр. Бир топ белгилери тарабынан легендага өтө жакын турат, бирок айырмалануучу бөтөнчөлүгү бар, ал – тарыхый инсандар, тарыхый окуялар, көрүнүштөр тууралуу, жер-суу аттарынын келип чыгышы жөнүндө тарыхый баяндоого, чындыкка жакыныраак чечмелөөгө аракет кылынгандыгы жагынан легендага караганда фантазиядан бир топ четтейт.


Уламыштардын классификацияланышы:

 • 1. Адам аттарына байланыштуу;
 • 2. Жер-суу аттарына байланыштуу;
 • 3. Турмуш-тиричиликке байланыштуу;
 • 4. Мифологиялык уламыштар;
 • 5. Космологиялык уламыштар;
 • 6. Комуз, комуз күүлөрүнө байланыштуу;
 • 7. «Кыргыз» этнонимине жана кыргыз урууларына байланыштуу уламыштар;
 • 8. Жаныбарларга жана канаттууларга байланыштуу;
 • 9. Кыргыз улуттук оюндарына байланыштуу;
 • 10. Жаратылыш сырларына байланыштуу.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Ала-Тоо уламыштары. Түзгөн: Сулайман Рысбаев, Батыркулова Айгул