Фаатир сүрөсү

Википедия дан

* 35- сүрө «Фаатир[1]»Жаратуучу[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Кырк беш айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Асмандар менен жердин Жаратуучусу жана эки, үч, төрт канаттуу периштелерди элчи кылган[2] Аллага мактоолор! Ал жаратууда каалаганын көбөйтөт. Чындыгында, Алла – бардык нерсеге Кудуреттүү!
 • 2. Алла адамдарга ырайымын[3] ачса, аны тосуучу жок[4]. Кимден мээримин тосуп койсо, андан кийин аны жиберүүчү да жок. Ал – Ызааттуу, Даанышман!
 • 3. Эй, адамдар! Алла силерге берген жакшылыгын эстегиле: Силерге асмандардан, жерден ырыскы бере турган башка Жаратуучу барбы?! Андан башка Кудай жок! Кайда адашып бара жатасыңар?
 • 4. (Эй, Мухаммед!) Алар сени жалганчыга чыгарса[5], чындыгында, сенден мурунку элчилер да жалганга чыгарылган. Бардык иштер Аллага кайтып барат.
 • 5. Эй, адамдар! Алланын убадасы – акыйкат[6]. Ошондуктан бул дүйнө тиричилиги[7] силерди эч качан азгырбасын. Ошондой эле катуу азгыруучу[8] да силерди Алла тууралуу азгырбасын[9].
 • 6. Чындыгында, силерге шайтан душман. Ошондуктан силер да аны душман деп билгиле. Акыйкатта, шайтан өз тобун[10] тозок ээлеринен болууга чакырат.
 • 7. (Аллага) каршы чыккандарга[11] катуу азап бар. Ал эми ыйман келтирип, жакшы иштерди жасагандарга болсо кечирим жана чоң сыйлык берилет.
 • 8. Жаман жорук өзүнө кооз көрсөтүлүп, аны жактырып калган бир адам (жакшы адам менен кантип тең болсун?). Акыйкатта, Алла каалаганын адаштырып, каалаганын туура жолго салат. Ошондуктан аларга[12] кайгырып, өзүңдү жок кылып жибербе. Чындыгында, Алла алардын кылган иштерин толук Билүүчү.
 • 9. Алла шамалдарды жиберип, булуттарды козгоп, аны өлүп жаткан шаарга айдап келебиз. Жана жамгыр аркылуу жансыз калган жерлерди кайра жандандырабыз. Өлүктүн тирилиши да ушул сыйактуу.
 • 10. Ким мартабалуу болууну кааласа..., бардык урмат-сый Аллага гана таандык. Жакшы Сөз[13] Ага көтөрүлөт. Жакшы амал[14] аны көтөрөт. Ал эми жамандык кылуу үчүн айла-амал жасагандарга катуу азап бар. Алардын айла-амалы кыйроого учурайт.
 • 11. Алла силерди (эң оболу) топурактан, анан уруктан[15] жаратып, анан силерди жуп-жуп кылып койду. Эч бир ургаачы Алланын билиминен тышкары жүктүү боло албайт[16], аны койо да албайт[17]. Алланын Китебинде жазылган өмүр узартылбайт да, кыскартылбайт. Албетте, бул Аллага оңой.
 • 12. Эки деңиз тең эмес[18]: Мунусу абдан таттуу, ичүүгө жагымдуу. А тигиниси өтө туздуу. (Бирок, экөөсүнөн тең жаңы эт (балык алып) жейсиңер жана тагына турган[19] кооздуктарды чыгарасыңар. Ошондуктан Алланын жакшылыгынан ырыскы издөө үчүн кеменин сууну жарып бара жатканын көрөсүң. Балким, шүгүр кылаарсыңар.
 • 13. Алла түндү күндүзгө киргизип, күндүздү түнгө киргизет. Ошентип, ай менен күндү багындырды. (Алардын[20]) баары белгилүү бир мөөнөткө чейин гана жүрүп турат. Ушулардын баары – Эгеңер Алланыкы! Ээлик кылуу[21] – Ага гана таандык. Андан башка сыйынгандарыңар – бир данектин кабыгына да Ээ эмес!
 • 14. Эгер аларга[22] жалбарсаңар, алар үнүңөрдү да укпайт. Кокус укса деле силерге жооп кайтара албайт. Кыйамат күнү силердин (Мага) кошкон шериктериңер[23] (силерди) танышат. (Баарынан) толук кабар берүүчү Алладай сага эч ким кабар бере албайт.
 • 15. Эй, адамдар! Силер Аллага муктажсыңар! Алла болсо эч нерсеге Муктаж эмес, Макталуучу!
 • 16. Кааласа силерди жок кылат да, жаңы эл алып келе алат[24].
 • 17. Бул Аллага кыйын эмес.
 • 18. Эч бир күнөөкөр, башканын күнөөсүн көтөрбөйт[25]. Күнөөсү оор болгон бирөө көтөрүүгө чакырса, эгер жакыны болсо да, ага эч нерсе жүктөлбөйт[26]. (Эй, Мухаммед!) Чындыгында, Эгелерин көрбөй туруп корккондорду, намазды аткаргандарды гана эскерте аласың. Ал эми ким күнөөдөн тазарса, ал өзү үчүн тазарат[27]. Ошондой эле, (баарынын) бараар жагы – Алла тарап!
 • 19. Сокур менен көрүүчү тең эмес[28].
 • 20. Караңгылык менен жарык тең эмес[29].
 • 21. Көлөкө менен күнөс да тең эмес[30].
 • 22. Тирүүлөр менен өлүктөр да тең эмес! Чындыгында, Алла кимди кааласа, уга турган кылып койот. (Эй, Мухаммед!) Сен мүрзөлөрдөгү адамдарга угуза[31] албайсың[32].
 • 23. Сен бир эскертүүчү ганасың.
 • 24. Акыйкатта, сени чындык менен кубантуучу, эскертүүчү кылып жибердик. Ырасында, эскертүүчү болбогон бир да коом жок.
 • 25. Эгер сени жалганчыга чыгарышса, чындыгында, алар кереметтер, барактар жана нурлантуучу Китептерди (Менден) алып келген пайгамбарларды да жалганчыга чыгарышкан.
 • 26. Андан соң, (Мага) каршы чыккандарды алдым[33]. Мына, Менин каарым кандай (катуу)!
 • 27. Чындыгында, Алланын асмандан жамгыр жаадырганын көрбөйсүңөрбү? Аны менен түрдүү мөмөлөрдү чыгардык. Тоолордогу ак, кызыл, капкара жана түрдүү-түмөн чыйырларды[34] көрбөй турасыңбы[35]?
 • 28. Адамдардан, курт-кумурскалардан жана ири жандыктардан түрдүү түстөгүлөрү да ушундай эле (бир мисал эмес бекен?). Чындыгында, пенделеримдин билимдүүлөрү Алладан коркушат. Ырасында, Алла – Ызааттуу, Кечиримдүү!
 • 29. Чындыгында, Алланын Китебин окуп, намазды толук аткаргандар жана өздөрүнө (Биз) берген ырыскылардан көрүнөө, жашыруун түрдө тиешелүү жерлерге сарптагандар эч качан зыйанга учурабай турган сооданы (соопту) үмүт кыла алышат.
 • 30. Алла алардын сыйлыктарын толук берип, анан да Өз жакшылыктарын көбөйтүп койотн. Албетте, Ал – Кечиримдүү, Шүгүр ээси!
 • 31. (Эй, Мухаммед!) Сага Биз кабарлаган Куран – акыйкат! Мурдагыларды[36] тастыктоочу. Чындыгында, Алла – пенделеринен Кабардар, Көрүүчү!
 • 32. Анан ал Китепти пенделерибиздин арасынан Өзүбүз тандаган адамдарга[37] бердик. Алардын арасынан кээ бирөөлөрү өзүнө зулумдук[38] кылат да, кээси орточо (жакшылык) кылат. Ал эми дагы бирөөлөрү Алланын буйругуна ылайык жакшылыктарда[39] алга озуучулардан болушат[40]. Мына ушул [41]– улуу ырайым.
 • 33. Ошолор “Адн[42]” бактарына киришет. Анда[43] алтын жана бермет билериктерди тагынышат. Анда[44] алардын кийимдери жибектен болот.
 • 34. Алар: “Бардык мактоо – бизден кайгыны жок кылган Аллага (болсун)! Чындыгында, Эгебиз – Кечиримдүү, Шүгүр ээси!
 • 35. Ал Өз жакшылыгы менен бизди туруктуу жайга жайгаштырды. Бизди бул жерде чарчоо да, чаалыгуу да албайт”,–дешет.
 • 36. Ал эми (Алланын Куранына) каршы чыккандар үчүн Тозок оту бар. Аларга “өлөмүн!”, – дешсе да өлүм өкүмү берилбейт. Алардан азап да жеңилдетилбейт. Баардык каршы чыгуучуларды ушинтип жазалайбыз.
 • 37. Алар Тозокто: “Бизди Тозоктон (кайра дүйнөгө) чыгар. Биз мурда жасаган иштерибизден башка жакшы амалдарды жасайлы”,– деп жалбарышат. (Ошондо аларга): “Силерге, үгүт кылган адамдан үгүт алууга жете тургандай (узак) өмүр бербедикпи? Анын үстүнө силерге эскертүүчү да келген болчу. Эми (азап даамын) таткыла. Заалымдар үчүн эч колдоочу болбойт! (–деп айтылат).
 • 38. Ырасында, Алла асмандар менен жердеги кайыпты билип турат. Чындыгында, ал көөдөндөгүлөрдү да Билүүчү!
 • 39. Алла силерди жер жүзүндө орун басары кылып койду. Кимдир бирөө каапырлык кылса, анда каапырлыгынын күнөөсү өзүнө[45]. Каапырлардын каршылыгы Эгелеринин алдында Анын ачуусун гана арттырат. Анын үстүнө, каапырлардын каршылыгы (алардын) өздөрүнүн зыйандарын гана көбөйтөт.
 • 40. (Эй, Мухаммед!) “Алладан башкага сыйынганыңарды көрдүңөрбү? Кана Мага да көрсөткүлөчү! Алар деги жер үстүндө бир нерсе жарата алыштыбы?! Же алардын асмандарда[46] тиешеси барбы? Же Биз аларга Китеп берип, алар бир далил үстүндөбү[47]? Жок! Андай эмес! Заалымдар[48] бирин-бири алдоону гана убада кылышат[49]”,– деп айткын.
 • 41. Чындыгында, Алла асмандар менен жерди жок кылып жибербей кармап турат. Кокус экөө ордуларынан жылып кете турган болсо, аны Алладан башка эч ким кармап кала албайт. Ал – Жумшак, Кечиримдүү!
 • 42. Алар өздөрүнө эскертүүчү келсе, башка коомдорго караганда дагы да адилтеттүүрөөк болуу тууралуу Аллага алдарынын жетишинче ант беришкен. Бирок аларга эскертүүчү келген кезде ал алардын алыстоосун гана күчөттү.
 • 43. Алар жер бетинде текеберленишти жана жаман айла-амалдарды жасашты. Айлакерликтин кесири (айлакерликтин) ээсине гана тийет. Алар мурункулардын жолун [50]күтүп жатышабы? Алланын жолунан эч бир өзгөрүш таба да албайсың, Алланын жолунун бурулушун[51] да таппайсың.
 • 44. Алар жер жүзүн кыдырышып жүрүшпөйбү?[52] Ошондо[53] алар өздөрүнөн мурункулардын акыбети эмне болгонун көрүшмөк. Чындыгында алардын күчү булардыкынан да көп эле[54]. Асмандар менен жердеги нерселер Алланы алсырата албайт. Ал – Билүүчү, Кудуреттүү!
 • 45. Эгер Алла адамдарды кылмыштары себептүү жазалай турган болсо, анда жер бетинде бир да жандык калтырбас эле. Бирок аларды белгилүү[55] бир мөөнөткө чейин кечиктирет[56]. Качан алардын мөөнөтү (ажалы) келсе, анда...[57]. Алла – Өзүнүн пенделерин Көрүп туруучу!
 • [1] Фаатир - Жаратуучу
 • [2] Пайгамбарларга кабар ташуучу катары жиберип турган
 • [3] жакшылыгын
 • [4] Тосуп калууга кудуреттүү жан жок
 • [5] Кайгырба, анткени…
 • [6] Сөзсүз аткарылат
 • [7] Анын азгырма кооздуктары, жалган сулуулуктары
 • [8] Шайтан
 • [9] «Алла кечиримдүү» , – деп алдап, күнөөлөрүңөрдү башыңардан ашырып жибербесин. Шайтан Тозокко баштайт.
 • [10] Алла тууралуу жаман, ылайыксыз нерселерди айттырып, акыры
 • [11] каапырларга
 • [12] каапырларга
 • [13] Куран, ыйман, Ислам дини
 • [14] Жакшы амал – Аллага сыйынуунун бардык түрлөрү
 • [15] Ата-эненин уругунан
 • [16] Алланын каалоосунан тышкары бойуна бүтпөйт...
 • [17] Төрөй да албайт
 • [18] Кеп туздуу жана тузсуз (ичилиүүчү) суулар тууралуу болууда
 • [19] Анжир, жаржан....
 • [20] Планеталардын, галлактикалардын, метеориттердин...
 • [21] Чыныгы Кожойундук
 • [22] Буд-сөлөкөттөргө
 • [23] Өздөрүнүн “куйдайлыгын”
 • [24] жаратат
 • [25] Башканын күнөөсү үчүн жооп бербейт.
 • [26] Кыйамат күнү ар бир адам жеке өзү үчүн жооп берет жана өз кылган иштеринин гана азабын тартат.
 • [27] Анын тазарганынан Аллага кымындай пайда да, зыйан да жок!
 • [28] Ошол сыйактуу, каапыр менен мусулман да тең болбойт.
 • [29] Ошол сыйактуу илим менен наадандык, жалган менен чындык да тең боло албайт!
 • [30] Ошол сыйактуу Бейиш менен Тозок тең болбойт!
 • [31] эмнени гана айтпа
 • [32] Бул айатта каапырлар өлүктөр менен салыштырылып жатат.
 • [33] кыйраттым
 • [34] жолдорду
 • [35] Кызыл, ак, жашыл, сары жана башка толгон-токой түстүү гүлдөрү жол бойун бербей жайнаган, жыпар жыттуу, тоо койнундагы, жашыл жайлоолордогу чыйырларды...
 • [36] Тоорат, Забур, Инжилди ж.б.
 • [37] Сахабалар, аларды ээрчигендер, кыйаматка чейин келүүчү ислам дининин такыба аалымдарына
 • [38] Куранды билип туруп ага амал кылбайт, адамдарды жакшылкка чакырбайт, жамандыктан кайтарбайт.
 • [39] Аллага сыйынуу, ибадат кылуу, табынуу иштеринде
 • [40] Куранда айтылган бардык парздарды жана сүннөттөрдү так аткаруу бойунча абдан айырмаланган такыба аалым болот
 • [41] Жакшылктарда озуу, баарынан озуп кетүү
 • [42] Бейиштин аты
 • [43] Бейиште
 • [44] Бейиште
 • [45] Зыйан алып келет
 • [46] “Асмандардагы планеталарды, жылдыздарды Мени менен кошулуп жаратууга кандайдыр-бир кымындай болсо да катыштыгы, тиешеси барбы?!” деген мааниде
 • [47] Алардын кудай экендигине жок дегенде тырмакка илинээрлик болсо да далили барбы?
 • [48] Каапырлар, мунафыктар, мушриктер...
 • [49] Бирин-бири алдоо, азгыруу менен гана алек болушат...
 • [50] Мурункулардын башына келген азаптуу жазалардын келишин
 • [51] Кемчиликтерин… Анткени Анын жолунда кынтык жок!
 • [52] Каапырлар үчүн Алла Таала бул дүйнөнү жыргалдуу кылып, байлыкты да кенен-кесир бергендиктен, алар учактар, кемелер менен сайакаттап, ааламдагы аба ырайы жагымдуу деңиз жээктериндеги атактуу дем алуучу жайларга тандап барышып, кыдырып, шаң-салтанат менен өмүр кечирип көп жүрүшөт, бирок бир да жолу Алланын кереметтери, жакшылыктары, жазалары, кудурети жана Анын эскертүүлөрү тууралуу ойлоп койушпайт. Кеп ушул тууралуу болууда
 • [53] Эгер Жаратуучу тууралуу жакшылап ой жүгүрткөн болсо
 • [54] Өздөрүнө каршы иштеп жаткан аскердик техникаларды эске алганда деле мурдакы каапыр өлкөлөр мусулман өлкөлөрүнө салыштырмалуу азыркы каапыр өлкөлөрдөн да күчтүү болушкан
 • [55] Лавхул Махфузда белгиленип койулган
 • [56] Жашатат, жашоо, өмүр берет
 • [57] Алла Таала бир да мүнөт кечиктирбестен алып кетет