Фажр сүрөсү

Википедия дан
 • 89-сүрө

Фажр сүрөсү (1) Таң[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. 30 аяттан турат
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Таңга ант!
 • 2. Он түнгө ант!
 • 3. Жуп менен такка ант!
 • 4. Жана өтүп жаткан түнгө ант! (2)
 • 5. Ушул(айтылганд)арда акылдуу адам үчүн (канааттандырарлык) ант бар болсо керек эле?!
 • 6. Раббиң Аад коомун эмне кылганын көрбөдүңбү?!
 • 7. Түркүктүү Ирамды (3) (эмне кылганынчы?)
 • 8. Ага окшогону эч бир өлкөдө жаратылбаган эле. (4)
 • 9. Жана өрөөндө (үй куруу үчүн) аска зоолороду ойгон Самуд коомун ( Раббиң эмне кылганын көрбөдүңбү?)
 • 10. Кубаттуу аскерлердин ээси Фиранду (кандай жазалаганын көрбөдүңбү?)
 • 11. Алар (ар кайсы) өлкөлөрдө чектен чыгып кетишкен
 • 12. жана бузукулукту көбөйтүшкөн болчу.
 • 13. Раббиң алардын башында ар түрдүү азап тарды жаадырды.
 • 14. Чынында, Раббиң көзөмөлдөп туруучу.
 • 15. Раббиси инсанды (байлык менен) сынап, ага жоомарттык көргөзсө жана нээмат берсе "Раббим мени урматтады" дейт
 • 16. Ал эми, аны (кембагалдык менен) сынап, ырыскысын ченеп берсе, "Раббим мени кордоду" дейт
 • 17. Жок! Силер жетимди ызааттабайсыңар!
 • 18. Кедейди тамактандырууга (бири-бириңерди) үгүттөбөйсүңөр!
 • 19. Жана (жетимге тиешелүү) мурасты суктук менен жейсиңер!
 • 20. Жана мал-дүйнөнү жан-дилиңер менен сүйөсүңөр!
 • 21. Жок! Качан (Кыямат башталып) жер катуу титирегенде
 • 22. жана Раббиң менен периштелер сап-сап болуп келгенде..,
 • 23. Ошол күнү тозок жакын алып келингенде, дал ошол күнү гана (каапыр) инсан (бул дүйнөдөгү каталарын) эстейт. Бирок, эми (бул) эстөө ага пайда берсе кана!
 • 24. (Ошондо ал) "Кана эми, (Акыреттеги) жашоомо (кандайдыр сооп) алып келген бослом!" дейт (5)
 • 25. Ал күнү Аллах азаптагандай эч ким азаптай албайт.
 • 26. Аллах байлагандай эч ким байлай албайт! (6)
 • 27. О, тынч -бейпил жан
 • 28. (Менден) ыраазы болгон жана (Мени) ыраазы кылган абалда Раббиңе кайткын.
 • 29. Менин (жакшы) пенделериме кошулгун
 • 30. жана Менин Бейишиме киргин!