Физика

Википедия дан

Физика (гр. physis - табият)

  1. Табияттагы кубулуштардын жөнөкөй жана жалпы мыйзам ченемин, материянын касиеттерин, түзүлүшүн, кыймыл мыйзамдарын изилдөөчү илим;
  2. Физика илиминин теориялык негиздерин камтыган окуу предмети.