Хак сүрөсү

Википедия дан
 • 69-сүрө

Хаккат сүрөсү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Элүү эки айаттан турат
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Акыйкатталуучу[2]!
 • 2. “Акыйкатталуучу”, – деген эмне?
 • 3. “Акыйкатталуучунун” эмне экенин кайдан билмексиң?
 • 4. …Самуд эли менен Аад эли Кыйаматты жалганга чыгарышкан.
 • 5. Самуд эли чектен ашканы үчүн катуу үн менен жок кылынды.
 • 6. Ал эми Аад эли болсо бороондуу шамал менен кыйратылды.
 • 7. Алла аларды үзгүлтүксүз бороонго жети түн, сегиз күн мойун сундуруп койду. Ошондо сен (алардын) көңдөй курма дарагынын сөңгөктөрү сымал сулап калышканын көрмөксүң
 • 8. Сен алардан аман калганын көрө алар бекенсиң?
 • 9. Фараон, андан мурдакылар жана кырсыкка кабылган шаарлар[3] да күнөөгө батышкан.
 • 10.Алар өздөрүнүн Эгесинин элчисине мойун сунбагандыктан Алла аларды каардуу жазага кириптер кылды.
 • 11. Суу ташкындаган кезде Биз силерди кемеде[4] көтөрүп койдук.
 • 12. Ал окуйаны эскертүү катары сактоочу кулактарга[5] угузуп, сактап койдук.
 • 13. Сурнай бир жолу чалынганда;
 • 14. жер жана тоолор көтөрүлүп туруп, бир сокку менен талкаланганда…
 • 15. ошол Күнү Кыйамат Кайым болот
 • 16. Асман жарылат. Анткени ал ошол Күнү күчсүз болот.
 • 17. Ал Күнү сегиз периште Эгеңдин Аршын өз үстүлөрүнө көтөрүп, асмандын ар тарабында периштелер (болот)
 • 18. Ошол Күнү [6]келесиңер. Силер эч кандай сырыңарды жашыра албайсыңар.
 • 19. Мына, кимдин китеби[7] оң колуна берилсе, ал: «Мына, менин китебимди окугула!», – деп айтат.
 • 20. Чындыгында мен сөзсүз эсеп-кысабыма жолугамын деп ойлогонмун»,–дейт..
 • 21. Ал ыраазы болгон жашоодо (болот)
 • 22. бийик (Бейиш) багында[8].
 • 23. жемиштери салаңдап турат.
 • 24. өткөн күндөрдө калтырган жакшылыктарыңар үчүн «жегиле, ичкиле, (тамагыңар) таттуу болсун!»
 • 25. Ал эми кимге китеби[9] сол тарабынан берилсе, ал: «Аттиң, китебим мага берилбей эле койсочу!» – дейт.
 • 26. «Мен эсеп-кысабымды[10] билбей эле койсомчу!
 • 27. Аттиң, ушул бүтүүчү болуп калсачы!
 • 28. Мага байлыгым да жардам бербеди.
 • 29. Далилим[11] да кыйроого учурады!» (–дейт)
 • 30. «Аны кармап байлагыла,
 • 31. анан Тозокко таштагыла!
 • 32. Узундугу жетимиш зираа[12] чынжыр менен таңгыла!
 • 33. Албетте, ал Улуу Аллага ишенген эмес!
 • 34. Жакырларга тамак берүүгө үндөгөн эмес![13]»
 • 35. Анын бүгүн арачалап калаар жакыны жок.
 • 36. Ириңден башка тамагы да жок.
 • 37. Аны күнөөкөрлөр гана жейт[14].
 • 38. Силер көрүп турган нерселер менен ант ичем!
 • 39. Жана силер көрбөгөн нерселер менен да[15]!
 • 40. Ал[16] – улук элчинин сөзү.
 • 41. Ал[17] – акындын сөзү эмес! Силердин ишенгендериңер өтө эле аз!
 • 42. Ал – көзү ачыктын да сөзү эмес. Силер абдан эле аз эстейсиңер!
 • 43. Ал – Ааламдардын Эгесинен түшүрүлгөн.
 • 44. Эгер ал кээ бир сөздөрдү Биздин атыбыздан кошуп айтканда,
 • 45. биз ага кудуретибизди көрсөтмөкпүз[18].
 • 46. Анан жүрөккө кеткен кантамырын[19] кесип салмакпыз.
 • 47. Силердин эч кимиңер андан[20] коргоно албайсыңар!
 • 48. Ал[21] – такыбаларга эскертүү.
 • 49. Чындыгында, Биз силердин араңарда[22] жалганчылар бар экенин (да) анык билебиз.
 • 50. Акыйкатта, ал[23]– каапырлар үчүн өкүнүч.
 • 51. Акыйкатта, ал[24] – анык Чындык!
 • 52. Улуу Эгеңдин ысмын аруула[25]!