Чаткал тоо кыркасы

Wikipedia дан

Чаткал тоо кыркасы - Фергана өрөөнүн түндүгүнөн курчап, Кыргызстандын аймагында Сары-Челек көлүнөн Гава-Сайдын өрөөнүнө чейин созулган, андан батышта Өзбекстандын аймагында Ахангаран өрөөнүн түндүгүнөн чектеп турат. Ахангарандын түштүк суу бөлгүчү Курама тоо кыркасы. Чаткалдын узундугу — 225 км, эң жазы жери — 30 км, эң бийик жери — 4503 м.