Шёгун

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Шёгун [1]сё:гун (将軍) - жапон тарыхында 1192 -жылдан тартып 1868 -жылы болгон Мэйдзи калыбына келтирилгенге чейин көпчүлүк убакта Жапонияны башкарган ( Киотодогу императордук сарайдан айырмаланып) эл деп аталган адамдар. Шогундун өкмөтү бакуфу (幕府) деп аталчу ( бакуфу деген сөз генералдын жайгашкан жери маанисинде "чатыр лагерь" дегенди билдирет, кара. Орус курсу ). Жогорку бийлик сёгунга таандык болгон мамлекеттик түзүлүш сёгунат деп аталат.

  1. Русский орфографический словарь Российской академии наук. Отв. ред. В. В. Лопатин.