Экономикс

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Экономикс - коомдук өндүрүштү базардык нукта уюштуруу теориясы.

Ал экономика илиминин олуттуу бөлүгү болгон макроэкономика жана микроэкономика тармактарын камтыйт. Коомдун экономикалык процесстеринин теориялык негиздерин изилдейт. «Экономикс» терминин кеңири карым-катнашка учурунда Британ окумуштуусу, экономист А.Маршалл киргизип, мурда кеңири пайдаланып келген «саясий экономия» түшүнүгүн толук алмаштырууга жетишкен. «Экономикс» предметинин негизин сурам жана сунуш теориясы, базар теңдештигин орнотуу, атаандаштык, базар алкагындагы дүң өндүрүүчүлөр жана керектөөчүлөрдүн жагдайын изилдөө ээлейт. «Экономикс» англисчеден которгондо «экономика», «экономикалык теория» терминдери менен үндөшүп турат.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Адам укуктары, демократия, бийлик. Энциклопедиялык сөздүк. – Б.: 2015. -496 б. ISBN 978-9967-27-790-8